Pasientkurs

Nyreskole, mestringskurs

Tilbud til predialytiske pasienter med nyresvikt og deres pårørende.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres årlig, vår og høst. Kontakt dialysevadelingen.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Todagers tverrfaglig mestringskurs for pasienter med alvorlig redusert nyrefunksjon og deres pårørende. Tilbudet gis til pasienter som følges opp ved Nyrepoliklinikken og eventuelt pasienter som starter akutt i behandling. Påmelding til kontaktpersoner.

Kontakt