Konferanse

ReHabiliteringsforum 2024

Velkommen til ReHabiliteringsforum onsdag 13. og torsdag 14. mars 2024. Overordnet tema for konferansen er «Bærekraftig habilitering og rehabilitering: Rehabilitering og habilitering sett i lys av helsepersonellkommisjonens rapport». Vi håper du kan sette av dagene og har lyst til å delta på samhandlingsarenaen for habilitering og rehabilitering i Innlandet. Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering og rehabilitering. 

Passert
13.
mars
2024
2 dager
 1. 13. mar. 2024, 08:30 - 17:00
 2. 14. mar. 2024, 08:30 - 13:00

Tid og sted

Når

 1. 13. mar. 2024, 08:30 - 17:00
 2. 14. mar. 2024, 08:30 - 13:00

Type arrangement

Konferanse

Hvor

Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar

Påmelding

Frist for påmelding: 04. feb. 2024, 23:59

Program 

Onsdag 13. mars

08.30 Registrering, kaffe og te

09.00 Velkommen

09.05 Åpning av konferansen
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet

Overordnede føringer for habilitering- og rehabiliteringsfeltet

09.25 Faglige føringer innen fysikalsk medisin og rehabiliteringsfeltet
Siv Cathrine Høymork, divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering, Sykehuset Innlandet 

09.55 Faglige føringer innen habiliteringsfeltet 
Hilde Skredtveit-Næss, spesialrådgiver, Medisin og helsefag/Psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF

10.25 Pause. Morning Break. Kaffe og te. Posterutstilling.

Bærekraftig habilitering og rehabilitering

10.50 Rehabilitering og habilitering sett i lys av helsepersonellkommisjonens rapport
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

11.35 Kort beinstrekk 

Pasientforløp og bruk av individuell planer  

11.45 Pasientforløp og rehabilitering i kommunen. Fra tidlig innsats til tverrfaglig rehabilitering, Hamar kommune 
Nina Sveen, leder fagområde rehabilitering, Hamar kommune

12.10 Individuell plan – ideell for samarbeid internt og eksternt om brukerens behov 
Elisabeth Arntzen, lege og forfatter

12.40 Hvordan kan gode koordinatorer bidra til god pasientoppfølging og gode forløp?
Gry Akre, rådgiver, koordinerende enhet, Hamar kommune
Lise Holter Andreassen, rådgiver, koordinerende enhet, Hamar kommune

13.00 Lunsj

Velferdsteknologi  

14.00 Oppgavemengden vokser oss over hodet – hvordan kan digitale verktøy bidra til å håndtere det?
Tor Sætrang, nettverkskoordinator velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging Innlandet, Hamar kommune /kommunenettverket VFT og DHO

14.45 Bruk av velferdsteknologi og digitale omsorgsløsninger i Elverum kommune 
Åshild Sæther Engen, rådgiver Velferdsteknologi, Elverum kommune

15.10 Pause. Afternoon Taste Break. Kaffe og te. Posterutstilling.

Bærekraftige tjenester  

15.30 Det inkluderende samfunnet 
Linn Slette, fagsjef, Stiftelsen SOR 

16.15 Tverrfaglig, tverrsektorielt og andre tverre måter å samarbeide på, hvorfor det?
Aslak Steinsbekk, professor, institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, NTNU

17.00 Avslutning

Torsdag 14. mars

08.30 Kaffe og te

09.00 Velkommen

09.05 Åpning av konferansedagen 
Sigurd Tremoen, assisterende statsforvalter, Statsforvalteren i Innlandet

Helsepersonell og «arbeidskraftreserven»

09.15 Å finne løsninger på helsepersonellmangelen: Oppgavedeling og organisering av arbeidet. Erfaringer fra «Tørn» - kommuneprogrammet og «Rusta for fremtida» 
Berit Sund, prosjektleder Tørn & seniorrådgiver KS

09.45 «Oljeturnus» i boliger  
Stine Schlytter, virksomhetsleder, Vestre-Slidre kommune  

10.10 Pause. Morning Break. Kaffe og te. Posterutstilling.

10.35 NAV gir mennesker muligheter – hvordan NAV bidrar til stabil tilknytning til arbeidslivet
Nora Sofie Løvberg, opplæringskoordinator, avdeling for tjenesteutvikling, NAV Innlandet 

Helsekompetanse

11.10 Tid for helsekompetanse – avgjørende i en bærekraftig helsetjeneste 
Una Stenberg, sosionom, PhD, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus

Paneldebatt

11.50 Hvordan skape bærekraftige habilitering- og rehabiliteringstjenester? Paneldebatt

12.50 Avslutning

13.00 Lunsj

Målgruppe 

 • Fagpersoner og brukere
  • innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten 
  • i private rehabiliteringsinstitusjoner
  • i brukerorganisasjoner
  • med ansvar for koordinerende enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP

Praktisk informasjon

Kursavgift 

Kursavgift er 1 300 kr. Avgiften inkluderer dagspakker på hotellet.

Middag

Ønsker du å delta på felles middag 13. mars klokka 19.00, krysser du av for dette ved påmelding og betaler for dette. Middagen koster 495 kr. Drikke kjøpes utenom. 

Overnatting 

Ønsker du å overnatte på hotellet, bestilles dette direkte hos Scandic Hotel Hamar. Pris er 1040 kr for enkeltrom per natt. 

Book hotellrom reservert for konferansen (scandichotels.no)

Alternativt kan du booke selv via scandichotels.no. Bookingkode er BSYK130324.

Rom er reservert frem til 12.01.2024. Ved bestilling etter dette kan du risikere at det ikke er ledige rom. 

Stands

Vi vil tilby mulighet for stands under konferansen. Postere med prosjekter eller presentasjon av eget rehabiliteringstilbud er velkomment. Hensikten er å presentere prosjekter eller tilbud innen rehabiliteringsfeltet i Innlandet. Fagpersoner / fagmiljø som ønsker dette, må melde sin interesse i forkant. 

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs hos aktuelle faggrupper. 

Kontakt