Konferanse

Tvangskonferansen 2024

Sykehuset Innlandet, i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, arrangerer den 12. nasjonale konferansen om menneskerettigheter, tvang og etikk den 29. og 30. august 2024.

29.
august
2024
2 dager
  1. 29. aug. 2024, 10:00 - 16:30
  2. 30. aug. 2024, 09:00 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 29. aug. 2024, 10:00 - 16:30
  2. 30. aug. 2024, 09:00 - 13:00

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Sykehuset Innlandet i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening.

Hvor

Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar

Påmelding

Frist for påmelding: 20. jun. 2024, 23:59

Påmelding

Påmelding for ansatte i Sykehuset Innlandet og forelesere

Påmelding for andre

Program

Torsdag 29. august

Ordstyrer: Lars Lien, faglig ansvarlig

10.00 Velkommen
Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør, Sykehuset Innlandet

Problem/utfordring

10.15 UKOM-rapporter rundt somatikk/rus/psykiske helsetjenester
Pål Iden, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

11.00 Pause

11.20 Er det fortsatt behov for ROP avdelingene? Og hvor er grenseflatene mot akutt og sikkerhet?
Gunn Vivian Eide, ROP Helse Bergen

11.50 Er FACT sikkerhet en løsning for fremtiden?
Live Sannerud, FACT sikkerhet, Blakstad

12.20 Er det kommunene og private tilbydere som til slutt sitter med ansvaret?
Anne Gamme, Helse og velferd, KS

13.00 Lunsj

Dilemma i møte

14.00 Palliativ psykiatri – hva betyr det og hvilken rolle bør det ha i psykisk helsevern?
Carl Tollef Solberg og Reidar Pedersen, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

14.30 Pårørendesamarbeid og taushetsplikt
Kristiane Myckland Hansson, Universitetet i Oslo

15.10 Pause

15.30 Stigma i møte med offentlige tjenester
Eivind Digranes, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

16.00 Medias framstilling av mennesker med psykiske lidelser – fakta eller fiksjon?
Julie Hanssen, Frivillighet og tvang, SIFER Nord

16.30 Fri før middag

18.30 Middag
Musikk til aperitiff før middag ved musikkterapeuter

Fredag 30. august

Ordstyrer: Lars Lien, faglig ansvarlig

Forståelse og tiltak

09.00 Nye planer: Opptrappingsplan
Helsedirektoratet

09.30 Fokus på tvang og hvordan planen kan virke forebyggende – Kommentar fra brukerperspektiv i forhold til bruk av redusert tvang
Ole Marius Minde Johnsen, Mental Helse, og Anna Cecilie Jentoft, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

10.00 Videre arbeid med forslag til lovendringer i NOU 2019: 14 – Tvangsbegrensningsloven og i Samtykkeutvalgets rapport
Eldrid Byberg, Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

10.30 Samhandling mellom ulike instanser
Johan Martin Welhaven, Innlandet politidistrikt, og Nina Øye Thorvaldsen, paramedisin OsloMet

11.00 Pause med utsjekking

11.30 Samarbeid mellom politiet og helsetjenesten, revidert felles rundskriv og nytt e-læringskurs
Renate Zimmermann, Politidirektoratet, og Vårin Hellevik, Helsedirektoratet

12.00 Hvordan ser det ut i Sverige; bruk av tvang, sikkerhetspsykiatri og gode overganger
Maria Larsson, Svenska Psykiatriska Föreningen

12.30 “Er jeg på jorden som de sier“
Boken er en innsideberetning fra lukket avdeling, en reise sett gjennom forfatterens øyne. En vond, men nødvendig bok om å ikke høre hjemme noe sted, en følelse av å være annerledes. Desperasjonen over å miste kontrollen litt og litt, og til slutt ikke kjenne seg selv igjen i noe av det.
Marie Næss, erfaringskonsulent

13.00 Lunsj

Pål Iden
Spesialist i samfunnsmedisin og direktør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Gunn Vivian Eide
Psykiater og tidligere politiker fra Venstre. Hun er overlege ved ROP Helse Bergen.

Live Sanderud
Seksjonsoverlege. Jobber ved FACT sikkerhet og lokal sikkerhetsavdeling, Blakstad Vestre Viken HF.

Anne Gamme
Fagleder myndighetskontakt, avdeling for helse og velferd i KS.

Carl Tollef Solberg
Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk. Lege, filosof og førsteamanuensis. PhD innen medisinsk etikk. Opptatt av det som befinner seg mellom medisinen og filosofien: fra grunnlagsproblemer til policy. Klinisk erfaring fra ulike områder i helsevesenet.

Reidar Pedersen
Professor ved Senter for medisinsk etikk. Er utdannet lege og filosof og har jobbet ved Senter for medisinsk etikk på fulltid siden 2003 med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten –med evaluering, forskning, formidling, undervisning,
veiledning, søknadsskriving, sosial innovasjon og faglig ledelse.

Julie Granlund Hanssen
Seniorrådgiver Frivillighet og tvang, Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets, fengsel- og rettspsykiatri (SIFER). 

Eivind Digranes
Rådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Utdanning: BA, sosiologi (NTNU, 2012), M.Phil., Theory and practice of human rights (Universitetet i Oslo, 2016)

Kristiane Myckland Hansson
Postdoktor ved Senter for medisinsk etikk. Hansson formidler kunnskap om psykisk helse som forsker, fag- og privatperson. Hennes doktorgradsprosjekt er del av en implementeringsstudie i psykisk helsevern med mål om å bedre pårørendesamarbeidet ved alvorlig psykisk sykdom. 

Ole Marius Minde Johnsen
Landsleder av Mental Helse. Minde Johnsen har vært aktiv i Mental Helse siden 2016, og har vært fylkesleder for Mental Helse Finnmark og frem til i dag for Mental Helse Troms og Finnmark.

Anne Cecilie Jentoft
Jobber i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP). Hun brenner for at pårørendestemmen skal bli selvsagt å ta med uansett fora. Hun har i mange år jobbet tett opp mot NAV. Pårørende må bli sett på som en like naturlig del å samarbeide med som for eksempel fastlege. Hun brenner for at pårørende skal få sin anerkjennelse både i form av pleiepenger og sykepengerettigheter, det mener det er på høy tid at samfunnet anerkjenner pårørende og den jobben de gjør. Jentoft er opptatt at tidlig, riktig og rask behandling.

Eldrid Byberg
Jurist i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nina Øye Thorvaldsen
Stipendiat og universitetslektor OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er sykepleier med mange års erfaring fra paramedic-arbeid, hovedsakelig fra ambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus.

Johan Martin Welhaven
Leder for Felles enhet for påtale ved Innlandet politidistrikt. Welhaven har tidligere vært politimester i Vestoppland. Han har også vært nestleder ved Spesialenheten for politisaker.

Renate Zimmermann
Politiinspektør i Politidirektoratet. Hun har vært med siden forprosjektet i Innlandet, og er per i dag innbeordret til Politidirektoratet for videre arbeid med prosjektet implementering av revidert rundskriv vedrørende helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke.

Vårin Hellevik
Vårin Hellevik er seniorrådgiver og advokat i avdeling helserett og rettssaker i Helsedirektoratet. I Helsedirektoratet har hun i flere år jobbet med fortolkning og regelverksutvikling på tvangsfeltet. I direktoratet har hun også jobbet med fagoppfølging av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern og med oppfølging av NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven. 

Maria Larsson
Spesialist i psykiatri og overlege ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Hun er leder for Svenska Psykiatriska Föreningen.

Marie Næss
”Jeg har slitt psykisk halve livet, og er blant annet diagnostisert som schizoaffektiv med bipolare svingninger og ADHD. Jeg får fremdeles episoder der jeg mister kontrollen, men sammen med et tverrfaglig apparat jobber vi for å takle dem bedre. Å kunne uttrykke meg og forstå bedre gjennom skrivingen har vært utrolig viktig for meg og for veien mot et liv verdt å leve. Høsten 2023 ga jeg ut min første bok: Er jeg på jorden som de sier.”

Lars Lien
Psykiater, leder Norsk psykiatrisk forening, faglig ansvarlig

Marius Storvik
Jurist, Universitetet i Tromsø

Julie Hanssen
Seniorrådgiver, Frivillighet og tvang, SIFER Nord

Karin Irene Gravbrøt
Seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet

Reidar Pedersen
Professor, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Maria Løvsletten
Psykiatrisk sykepleier, Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Niclas Halvorsen
Psykiater, DPS Østre Agder

Bjørn Stensrud
Leder, NKROP

Marianne Lundgård
Fagsjef, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

Torhild Jære
Administrasjonssjef, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

Praktisk informasjon

Konferanseavgift

Kun én dag
Ved påmelding før 1. juni 2024: 1200 kroner
Ved påmelding etter 1. juni 2024: 1500 kroner

Begge dager
Ved påmelding før 1. juni 2024: 2000 kroner
Ved påmelding etter 1. juni 2024: 2500 kroner

Pris for medlem av brukerorganisasjoner er 700 kroner, uavhengig av antall konferansedager og tidspunkt for påmelding.

Inkludert i prisen er lunsj og pausemat. Påmelding er bindende. Faktura for kursavgiften blir sendt ut i etterkant av konferansen.

Middag

Det inviteres til konferansemiddag 29. august 2024. Meld deg på i påmeldingsskjemaet. 

Middagen er ikke inkludert i kursavgiften. Pris for middagen er 525 kroner. Drikke til maten er ikke inkludert i prisen. 

Hotell/overnatting

Overnatting er ikke inkludert i kursavgiften og må betales av hver enkelt deltaker. Rom kan bestilles frem til 20.06.2024. Bookingkode er BSYK290824. 

Pris for enkeltrom: 1070 kroner per natt
Pris for dobbeltrom: 1370 kroner per natt

Rom bestilles og betales direkte til hotellet: 

Scandic Hotel Hamar
E-post: hamar@scandichotels.com
Telefon: 21 61 40 00
Nettsider: scandichotels.no/hotell/norge/hamar/

Rom kan avbestilles kostnadsfritt innen 20.07.2024.

Transport

Rutetider Vy: vy.no

Taxi Hamar: Telefon 03 650

Parkering

Det er parkeringsmuligheter i nærheten av hotellet.

Kursbevis

Kursbevis sendes på forespørsel til de som deltar begge dager (10 timer med forelesning). Ta kontakt på e-post: tvang@sykehuset-innlandet.no

Godkjenninger

Det er søkt godkjenning i følgende spesialiteter:

Norsk Sykepleierforbund godkjenner konferansen som meritterende til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer.

Norsk Psykologforening godkjenner som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet med 10 timer.

Den norske legeforening:

  • Allmennmedisin godkjennes med 10 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
  • Samfunnsmedisin godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
  • Barne- og ungdomspsykiatri godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
  • Psykiatri godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Kontakt