Våre steder

 • Sykehuset i Elverum sett ovenfra.
  Sykehuset i Elverum

  Sykehuset i Elverum er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset på Gjøvik sett ovenfra.
  Sykehuset i Gjøvik

  Sykehuset i Gjøvik er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset på Hamar sett ovenfra.
  Sykehuset i Hamar

  Sykehuset i Hamar er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehuset på Lillehammer sett ovenfra.
  Sykehuset i Lillehammer

  Sykehuset i Lillehammer er ett av våre fem somatiske sykehus i Sykehuset Innlandet.

 • Sykehusområdet på Reinsvoll sett ovenfra.
  Sykehuset på Reinsvoll

  Sykehuset på Reinsvoll er ett av våre to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 • Sykehusområdet på Sanderud sett ovenfra.
  Sykehuset på Sanderud

  Sykehuset på Sanderud er ett av våre to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.