AMK

Ved bruk av nødnummer 113 kommer du i direkte kontakt med vår akuttmedisinske kommunikasjonssentral, AMK Innlandet. Etter en kartlegging av den aktuelle hendelsen vil AMK gi nødvendig veiledning, samtidig som det sendes ut ressurser som ambulanse, lege og eventuelt luftambulanse, ut fra hendelsens alvorlighetsgrad og omfang. AMK er bemannet med autorisert helsepersonell, ambulansearbeidere og sykepleiere, som har gjennomgått spesialopplæring.

Kontakt

Telefon

Ved behov for akutt helsehjelp og fare for liv og helse, benytt nødnummer 113.