Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​​​

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring utvikler og holder kurs i helsepedagogikk til helsepersonell i sykehuset, helsepersonell i samarbeidende kommuner og til brukerrepresentanter i pasientorganisasjoner. Kompetansetjenesten bistår også kliniske avdelinger med å etablere og utvikle kunnskapsbaserte opplæringstilbud til pasienter og pårørende.

Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har som en av sine oppgaver å utvikle og holde kurs i helsepedagogikk for ulike fagpersoner. Dette innebærer å legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende, og bidra til at fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten lærer å bli gode helsepedagoger.

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (rkppo.no)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (mestring.no)

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov, alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkferdigheter.  

Oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Tone Torgersen 
E-post: Tone.Torgersen@sykehuset-innlandet.no 

Marthe Mari Sveen Bakken 
E-post: Marthe.Mari.Sveen.Bakken@sykehuset-innlandet.no

Slik finner du fram

Service- og administrasjonssenteret

Furnesvegen 26

2380 Brumunddal

Kurs og møter

 • Kurs i helsepedagogikk
  Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring tilbyr kurs i helsepedagogikk. Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse.
  Kurs i helsepedagogikk
  3.
  september
  2024
  5 dager