KORUS Øst

KORUS Øst sin oppgave er å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet, særlig rettet mot kommunale og statlige tjenester. I tillegg er senteret tillagt en nasjonal funksjon innen pengespillproblemer og problematisk spilleatferd. KORUS Øst dekker 79 kommuner i Innlandet og Viken.

KORUS Øst er ett av sju kompetansesentre som har til oppgave å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir vektlagt. Kompetansesentrene er en del av Helsedirektoratets virksomhet, men er organisatorisk plassert under lokale helseforetak eller institusjoner. KORUS Øst er administrativt underlagt divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Les mer om KORUS Øst (korus.no)

Slik finner du fram

Kjonerud kompetansesenter

Løvstadvegen 7

2312 Ottestad

Det er parkeringsplasser på området.