Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innen fagområdet rusproblemer og psykiske lidelser.

NKROP bidrar gjennom opplæring, forskning og kunnskapsformidling med å videreutvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor fagområdene rus og psykisk helse.

Målgruppene for kompetansetjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester, inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Hva er ROP-lidelser?

ROP-lidelser brukes som en samlebetegnelse for samtidig rus- og psykiske lidelser. Personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Mange har somatiske lidelser i tillegg. 

Mennesker med ROP-lidelser har samme krav på utredning, diagnostikk og behandling som andre, men får i mange tilfeller ikke fått den oppfølgingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger en koordinert innsats gjennom integrerte behandlingstiltak fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV.

Les mer på rop.no

Kontakt

Telefon

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
Divisjon Psykisk helsevern
Sykehuset Innlandet
Postboks 104
2381 Brumunddal

Slik finner du fram

Kjonerud kompetansesenter

Løvstadvegen 7

2312 Ottestad

Det er parkeringsplasser på området.

Kurs og møter

  • Kurs i PRISM-5
    Kurs i PRISM-5, et semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse. For å bruke intervjuet må du delta på kurs og bli sertifisert.
    Kurs i PRISM-5
    Dato kommer