Du er ekspert på ditt liv - og må sette målene

Å sette mål i egen rehabilitering

I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen. Derfor er det viktig at du setter deg noen mål som du ønsker å arbeide for å oppnå.

Fagpersonene skal gi nødvendig assistanse til din innsats og samarbeide med deg for å øke din funksjons- og mestringsevne.

Å sette seg mål i rehabiliteringen

Samhandlingen om målene skal bygges på gjensidig respekt og likeverdighet mellom deg som pasient og de ansatte fordi

 • du er ekspert på ditt liv
 • fagpersonene er eksperter på sine fag​

Samhandling mellom deg og fagpersonene er nødvendig for å finne ut hva dere skal samarbeide om. De ansatte vil bistå deg med å utforme mål som er viktige for deg i din livssituasjon. Du kan be om støtte av en pårørende for å finne målene dine.

Hvorfor skal du sette deg mål?​

 •  Mål avklarer hvor du vil og øker motivasjo​​nen din
 • Mål gjør at tiltakene blir i samsvar med dine ønsker og behov
 • Mål gjør det mulig for fagpersoner å bistå deg og finne gode tiltak
 • Mål gjør at rehabiliteringen oppleves som mer vellykket.

Mål kan være:

 • ​Langsiktige
  Behov som du ønsker å arbeide for og få dekket på lengre sikt.
 • Kortsiktige
  Behov som du vil arbeide med i løpet av rehabiliteringsperioden.​

Eksempler på spørs​mål du kan tenke gjennom

 • Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå?
 • Hvordan vil du at hverdagen din etter hvert skal bli?
 • Hva skal til for at du skal klare det du ønsker?​

 

Sist oppdatert 07.09.2023