Behandling

Amputasjon av arm/hånd/finger - behandling av fantom- og stumpsmerter

Etter amputasjon av arm, hånd eller finger kan man oppleve fantomsmerter (smerter i den delen av armen som er amputert) eller stumpsmerter (smerter i den gjenværende delen av armen).

Rett etter amputasjonen får du smertestillende behandling som ved enhver operasjon. Dette omtales ikke nærmere her. Dersom du får mer langvarige smerter, kan det være aktuelt med andre typer smertebehandling. Behandlingen kan være medikamentell/farmakologisk eller ikke-medikamentell/ikke-farmakologisk.

Medikamentell/farmakologisk innebærer ulike tabletter, kremer eller injeksjoner, mens ikke-medikamentell/ikke-farmakologisk innebærer andre former for behandling, slik som speilbehandling og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS). Hvilken behandling som egner seg best for deg, avhenger blant annet av hvordan smertene arter seg, og om du har andre sykdommer som du får behandling for.

Henvisning og vurdering

En vurdering av smerter og smertebehandling inngår i tilbudet ved de regionale tverrfaglige armamputasjonsteamene, som beskrevet under overskriften «Før». Det finnes fem slike regionale armamputasjonsteam i Norge. Se oversikt under «Sjekkliste for henvisning». 

Henvisningen bør inneholde informasjon om hvilken behandling som er forsøkt, hvor lenge, hvilke doser (for medikamentell behandling) og med hvilken effekt, eventuelt med hvilke bivirkninger.  

Det er også viktig å gi en så god beskrivelse av smertene som mulig (fantom- og/eller stumpsmerter, eventuelt utstråling, intensitet, eventuelle utløsende eller lindrende faktorer, variasjon gjennom døgnet, forløp over tid). I tillegg behøves informasjon om andre sykdommer og medikamenter i bruk, samt eventuelle allergier.     

Henvisning sendes til pasientens regionale armamputasjonsteam:

Sykehuset Innlandet

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Jørgen Jensens vei
2312 Ottestad 

Telefon: 62 55 84 00

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo

Dysmeli- og armamputasjonsteamet
OUS Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo 

Telefon: 23 07 29 00 (voksne) eller 23 07 22 81 (barn)

Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Seksjon for ortopedisk rehabilitering
Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Postboks 1400 
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 40

St. Olavs Hospital, Trondheim

Armklinikken
Trøndelag Ortopediske Verksted AS 
Elgeseter gate 10 
7006 Trondheim

Telefon: 73 84 56 30 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Dysmeli- og armamputasjonsteamet
Fysioterapitjenesten ved koordinator Kari Lofthus
Postboks 12
9038 Tromsø

Telefon: 77 62 63 90

Før

Som regel er det legen i akuttavdelingen (kirurgisk avdeling) som setter i gang medikamentell behandling etter amputasjonen, for å lindre eventuelle akutte fantom- og stumpsmerter. Deretter vil fastlegen ha hovedansvar for å følge deg opp og gjøre nødvendige justeringer.

En vurdering av smerter og smertebehandling inngår også i tilbudet ved de regionale tverrfaglige armamputasjonsteamene. Som arm-, hånd- eller finger-amputert, uansett om du har smerter eller ikke, får du tilbud om henvisning til «ditt» team allerede før du skrives ut fra akuttavdelingen.

Du kan også få en henvisning til det regionale armamputasjonsteamet hvis:

 • det er behov for en ny vurdering på et senere tidspunkt.
 • det er snakk om utprøving av ulike typer ikke-medikamentell smertebehandling, slik som speilbehandling og transkutan elektrisk nervestimulering (TENS).

Under

Vurderingen i det tverrfaglige armamputasjonsteamet innebærer en samtale med deg om smertene dine. Du blir blant annet spurt om hvor smertene er lokalisert (fantom- og/eller stumpsmerter, eventuelt med utstråling), hvor intense smertene er og hvordan de eventuelt varierer gjennom døgnet. Du blir også spurt om hva som eventuelt forverrer eller bedrer dem, hvilke behandlinger du har forsøkt og hvordan de har fungert.

Samtalen vil i tillegg kartlegge om du har andre sykdommer og om du bruker smertestillende eller andre medisiner fast eller ved behov.

Du blir også undersøkt klinisk, med en vurdering av både amputasjonsstumpen og resten av armen, skulderen og nakken. Legen og de andre faggruppene kan gjøre andre tester og undersøkelser dersom det er relevant. For eksempel kan det bli aktuelt å undersøke amputasjonsstumpen med ultralyd, dersom en mistenker at stumpsmertene skyldes en nerveknute (nevrom).

Basert på sykehistorien og den kliniske undersøkelsen foreslår teamet en behandlingsplan for smertene dine. Ofte innebærer det at du prøver ut et medikament eller et annet behandlingstiltak over litt tid. Rådene baserer seg på den nasjonale retningslinjen.


Nasjonal faglig retningslinje

Teamenes utgangspunkt for rehabilitering etter arm-, hånd- og fingeramputasjon kan leses i den nasjonale faglige retningslinjen (se lenke nedenfor).

Du kan lese mer om de ulike alternativene for behandling av amputasjonsrelaterte smerter i kapittel 9 (Farmakologisk behandling av langvarig fantomsmerter og stumpsmerter), i kapittel 10 (Ikke-farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter) og i kapittel 11 (Spesifikke smerter).

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge

Etter

Oppfølging etter vurdering og eventuelt igangsatt behandling skjer i hovedsak hos fastlegen. Dersom du har startet utprøving av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), skjer oppfølgingen som hovedregel hos lokal fysioterapeut.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Rehabilitering, Ottestad

Kontakt Rehabilitering, Ottestad

Oppmøtested

Armamputasjonsteamet holder til i bygningen i Jørgen Jensens veg 7.

Vår besøkstid

Besøkstider
 • I dag 16:00 - 19:00
 • Mandag 16:00 - 19:00
 • Tirsdag 16:00 - 19:00
 • Onsdag 16:00 - 19:00
 • Torsdag 16:00 - 19:00
 • Fredag 16:00 - 19:00
 • Lørdag
  • 11:00 - 13:00
  • 15:00 - 18:00
 • Søndag
  • 11:00 - 13:00
  • 15:00 - 18:00

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

​Innlagte pasienter​ se​​rveres følgende måltider:

 • Frokost 
  07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
 • Lunsj
  12.00
 • Middag
  15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
 • Kveldsmat
  19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene. 

​Mat til ​​pårørende

Pårørende kan kjøpe m​​at i spisesalen på post 2. 

Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

​A​​viser​ 

På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

Badebass​e​​​ng​ 

Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider. 

D​​y​​​r​​​ 

Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

Overnattin​​g/rom 

Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​ 

Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon. 

Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen. 

Røy​​king​​ 

Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.