Behandling

Amputasjon av arm/hånd/finger - proteser og grepsforbedringer

Etter amputasjon av arm, hånd eller finger kan det være behov for tilpasning av proteser og/eller grepsforbedringer. Dette er ortopediske hjelpemidler som kompenserer for manglende armlengde og/eller grepsfunksjon.

Behovet for slike hjelpemidler er avhengig av amputasjonsnivået, der pasienter med grepstap har andre behov enn pasienter med mer distale amputasjoner. Det er også en vesentlig forskjell mellom tap av tommelen og tap av de andre fingrene.

Henvisning og vurdering

Har du gått gjennom en arm-, hånd- eller fingeramputasjon får du tilbud om henvisning til nærmeste regionale armamputasjonsteam i løpet av oppholdet i akuttavdelingen. Det skal skje i god tid før utskrivelse. 

Det finnes fem regionale, tverrfaglige armamputasjonsteam i Norge:

 • Sykehuset Innlandet, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
 • Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo
 • Haukeland universitetssjukehus, Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Bergen
 • St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Første gang du er i kontakt med det tverrfaglige teamet vurderer de ditt behov for proteser og grepsforbedringer, inkludert tidspunkt for protesetilpasning og valg av protesetype. Det er fysisk mulig å starte med protesetilpasning så snart stumpen er grodd og allmenntilstanden tilsier det.

Før

Hver protesetype har fordeler og ulemper når det gjelder faktorer som grepsstyrke, hastighet, vekt, kosmetikk og så videre. Valg av protesetype(r) gjøres derfor etter en individuell vurdering i et tverrfaglig dysmeli- og armamputasjonsteam, basert på dine forutsetninger, behov og preferanser.

Under

Ulike armproteser

Det finnes tre hovedtyper armproteser.

Elektrisk/myoelektrisk

Styres av elektroder eller forskjellige typer brytere. Aktiv grepsfunksjon med hånd eller krok. 

Konvensjonell/kroppsstyrt/mekanisk

Med seletøy og wire. Aktiv grepsfunksjon med hånd eller krok. 

Kosmetisk

Uten aktiv grepsfunksjon. Standard eller individuell kosmetisk hånd. 

I tillegg er det mulig å lage ulike grepsforbedringsproteser (spesialgrep) som er tilpasset konkrete aktiviteter, som for eksempel skigåing, snømåking, trening og så videre. 

Er du en erfaren protesebruker, kan du i enkelte tilfeller ha nytte av avanserte elektriske armproteser. Dette vurderes individuelt i de regionale tverrfaglige armamputasjonsteamene (se ovenfor) i tråd med en nasjonal veileder. 

Utgiftene til armproteser og grepsforbedringer dekkes av Nav. For de avanserte elektriske protesene kreves en spesielt inngående begrunnelse av behovet.  

Protesetilpasninger

Proteser og grepsforbedringer tilpasses individuelt i samarbeid med de ortopediske verkstedene Norsk teknisk ortopedi (ortonor.no) og Sophies Minde Ortopedi (sophiesminde.no)

Først tas en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen. Deretter tilpasses en prøvehylse som må prøves og justeres. Når man er fornøyd med passformen, produseres resten av protesen. Hele denne prosessen kan ta opptil tre måneder. 

Når du får en ny protese, får du opplæring i bruken av den ved et av de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene. Proteser med grepsfunksjon krever mer oppfølging og trening enn enklere proteseløsninger. Uansett protesetype anbefales en gradvis opptrapping av bruken for å unngå overbelastning av hud og muskulatur. 

Å bli en god protesebruker krever mye egeninnsats i tillegg til regelmessig kontakt med det tverrfaglige teamet. For de avanserte elektriske protesene, kreves det at du inngår en skriftlig avtale med det tverrfaglige teamet om regelmessig oppfølging og protesetrening.

Etter

Protesebruk krever regelmessig oppfølging ved et ortopedisk verksted og et tverrfaglig team. Hyppigheten avtales individuelt. I starten og ved endringer anbefales hyppigere kontroller enn i en stabil fase.

Behov for justering?

Barn i og under skolealder som bruker proteser eller grepsforbedringer, får tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i det regionale armamputasjonsteamet årlig. Tilbudet gis for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. 

For eldre barn og voksne gis et slikt tilbud om rutinemessig oppfølging årlig eller hvert andre år. 

Pasienten og/eller pasientens foresatte kan også henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for justering av proteser eller grepsforbedringer. Det er viktig å ta kontakt dersom det oppstår problemer.

Rengjøring og pleie

Protesen bør rengjøres på innsiden daglig, med for eksempel en fuktig klut eller håndsprit. En elektrisk protese tåler ikke vann, men en protese med hel hanske kan vaskes utvendig med såpe og vann. Det kan være vanskelig å vaske bort tekstilsverte, trykksverte, kulepenn og lignende. Når hansken er utslitt eller veldig skitten, kan den byttes hos ortopediingeniør. 

Huden på stumpen bør behandles med en god fuktighetskrem, i tillegg til vanlig hygiene. Spesielt i starten er det viktig å undersøke huden etter bruk med tanke på gnagsår. 

Elektriske proteser må lades jevnlig. Det er en god regel å lade hver kveld/natt. Myoelektriske komponenter kan kreve reparasjoner og service som tar litt tid. I enkelte tilfeller må protesen sendes til leverandøren for reparasjon.

Kontaktinformasjon til de ortopeditekniske verkstedene

Norsk teknisk ortopedi (NTO)

Besøks- og postadresse: Vikavegen 17, 2312 Ottestad
Telefon: 62 57 44 44

Sophies Minde Ortopedi

Besøksadresse: Trondheimsveien 235, Bygg 79 Aker sykehus, 0586 Oslo
Postadresse: Postboks 493 Økern, 0512 Oslo
Telefon: 22 04 53 60

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Rehabilitering, Ottestad

Kontakt Rehabilitering, Ottestad

Oppmøtested

Armamputasjonsteamet holder til i bygningen i Jørgen Jensens veg 7.

Vår besøkstid

Besøkstider
 • I dag 16:00 - 19:00
 • Mandag 16:00 - 19:00
 • Tirsdag 16:00 - 19:00
 • Onsdag 16:00 - 19:00
 • Torsdag 16:00 - 19:00
 • Fredag 16:00 - 19:00
 • Lørdag
  • 11:00 - 13:00
  • 15:00 - 18:00
 • Søndag
  • 11:00 - 13:00
  • 15:00 - 18:00

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

​Innlagte pasienter​ se​​rveres følgende måltider:

 • Frokost 
  07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
 • Lunsj
  12.00
 • Middag
  15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
 • Kveldsmat
  19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene. 

​Mat til ​​pårørende

Pårørende kan kjøpe m​​at i spisesalen på post 2. 

Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

​A​​viser​ 

På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

Badebass​e​​​ng​ 

Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider. 

D​​y​​​r​​​ 

Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​ 

Overnattin​​g/rom 

Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​ 

Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon. 

Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen. 

Røy​​king​​ 

Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.