Behandling

Arbeidsrettet rehabilitering - muskel- og skjelettsmerter

Utredning for personer med smerter i muskel- og/eller skjelett. Årsaken til muskel- og skjelettsmerter er ofte sammensatt. Derfor jobber vi tverrfaglig. Vårt team består av lege, sosionom og fysioterapeut.

Utredningen er todelt:

 1. Første møte består av en konsultasjon med sosionom og en konsultasjon med lege. Møtet avsluttes med at dere lager en plan for rehabiliteringen.
 2. Andre møte er en konsultasjon med fysioterapeut som undersøker og veileder deg i forhold til fysisk aktivitet.

Det kan også være aktuelt at du får oppfølging i gruppe og/eller individuelt i en begrenset periode.

Vær oppmerksom på at noen kalles inn kun til lege og fysioterapeut. Det blir vurdert når vi mottar henvisningen din.

Henvisning og vurdering

Vi vil helst ha henvisning fra fastlege. Den bør inneholde informasjon om dine problemstillinger knyttet til smertetilstander i muskulatur, bløtdeler eller ledd. 

Før du får hjelp hos spesialisthelsetjenesten bør du ha blitt utredet og gitt relevant aktivisering og rehabilitering i kommunehelsetjenesten. 

Om du har kroniske smertetilstander er hovedregelen at  du ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men individuelle forhold kan likevel gjøre at det er nødvendig.

Sjekkliste for henvisning

 • Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning.
 • Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter:
  • tidligere smertehistorie
  • alder under 23 år
  • omsorgsoppgaver for barn
  • redusert livskvalitet

Henvisningsrutiner

Dette er opplysninger vi må ha for å kunne vurdere henvisningen:

 • Er pasienten henvist til flere instanser
 • Hva er formålet med henvisningen
  • Tverrfaglig utredning og/eller utprøving/igangsetting av behandling
  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse
  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet
 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse
  • Debut og varighet av smerter? Lokalisasjon av smerter? Ledsagende symptomer?
  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?
  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid?
  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold? Familieforhold og sivil status?
  • Vesentlige atferdsendringer?
   Konsekvenser: Funksjonstap? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ytelser?
 • Kliniske funn 
  • Relevante klinisk undersøkelser?
  • Tilleggsundersøkelser
  • Tidligere utredninger?
  • Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus)?
  • F-diagnoser?
  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?
  • Relevant laboratoriediagnostikk?
 • Tidligere behandling
  • Hva har vært prøvd?
  • Hvilken effekt hadde det?
 • Medisiner 
  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/bivirkninger? 
  • Nåværende medisiner?

Før

Ta med til første konsultasjon:

 • Spørreskjemaet som kom sammen med innkallingen, ferdig utfylt. Svarene brukes til å finne ut mest mulig om din tilstand.
 • Resultat fra røntgenbilder tatt andre steder enn i Sykehuset Innlandet
 • Resultater av MR eller CT som er gjort andre steder enn i Sykehuset Innlandet.
 • Oppdatert medisinliste.
 • Informasjon om behandling og medisiner du har prøvd tidligere (om du har).

Fastlegen din kan hjelpe deg med å få med noe av informasjonen over. 

Til andre konsultasjon: ha på tøy det er lett å bevege seg i.

Under

Ved første oppmøte vil du ha konsultasjon med sosionom og lege hver for seg. Deretter vil dere tre sammen utarbeide en plan for rehabilitering mot arbeidslivet og mot bedret helse og funksjon forøvrig.

En uke senere kommer du tilbake for konsultasjon med en fysioterapeut som undersøker og veileder deg i forhold til fysisk aktivitet. 

Ved poliklinikken kan man få individuell behandling og/eller behandling i gruppe for en avgrenset periode. Aktuelle gruppetilbud:

Etter

Når utredningen av avsluttet vil noen følges opp ved vår poliklinikk, mens andre følges opp hos fastlege eller ved andre instanser i hjemkommunen eller andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten. 

Aktuelle tilbud etter utredning

 • LIFT 1: «Lærings -og mestring for pasienter med langvarige muskel – og skjelettsmerter». 
 • LIFT 2: «Mestring av belastninger – basert på kognitiv læringsteori».

Ved behov organiserer vi samarbeidsmøte med fastlege og evt. andre relevante aktører i helse- og sosialtjenesten.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".