Avtalespesialister

Du kan bli henvist til undersøkelse og behandling hos spesialister, leger eller psykologer som har individuelle avtaler med Helse Sør-Øst.

​Avtalespesialistene er praktiserende spesialister, leger eller psykologer, som får driftstilskudd fra staten.

Ved henvisning til avtalespesialist vil egenandelen du som pasient må betale, være den samme som ved behandling på et offentlig sykehus.​​

 

Sist oppdatert 30.08.2023