Behandling

Brystkreft - påvisning av vaktpostlymfeknute

Ved påvist brystkreft, og ved noen forstadier til brystkreft, undersøker vi lymfeknutene i armhulen. Dette gjør vi for å undersøke om kreften har spredt seg.

Før

Dagen før operasjonen undersøker vi armhulen din for vaktpostlymfeknute. Utover dette er det ingen forberedelser. 

Vi sprøyter inn et lett radioaktivt stoff rundt svulsten eller brystvortene. Stoffet blir sudgd opp i lymfebanene og samler seg i det som kalles vaktpostlumefknuten(e). Etter rundt 2 - 3 timer blir det tatt bilder av brystet for å se at det radioaktive stoffet fordeler seg og blir spredd ut i lymfebanene og hoper seg opp i den/de lymfeknutene som er nærmest brystet. Disse lymfeknutene fjerer vi under operasjonen.

Under

Under operasjon sprøyter vi inn blåfarge rundt svulsten eller brystvorten. Dette blir også sugdt opp i lymfebanene og samler seg i vaktpostlymfeknuten(e).  Etter

Det er ingen spesielle observasjoner eller restriksjoner etter vaktpostlymfeknutemerkingen.