Digital egenrapportering

Digital egenrapportering gjør det enklere å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir direkte overført til pasientjournalen.

Digital egenrapportering er et tilbud til pasienter. Det kan også brukes av lærere, foreldre eller andre pårørende av barn som er under utredning eller behandling.

Når sykehuset vil at du skal fylle ​​ut et eller flere skjema, får du en sms m​ed en lenke: 

  • ​Klikk på lenken
  • Velg «Innlogging»
  • Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon​

Innlogging​

Besvarelse

  • Du kommer direkte til skjemaet du skal besvare.
  •  Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller ut. Må du avbryte, kan du fortsette utfyllingen senere.
  • Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet trykker du «Lever».
  • Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk. 

Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Dersom du ønsker å endre dette, må du ta det opp med behandler. Dere kan endre det sammen. 

Det varierer hvor lang tid det tar før behandler går gjennom svarene. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med behandler om skjemaet, men du kan snakke om svarene i neste konsultasjon. 
 

Les dette om du bruker engangskode

​Barn og unge eller andre som ikke har elektronisk ID kan få engangskode på SMS og/eller e-post etter avtale. De må logge seg på med valget «engangskode».

Ved valg av denne funksjonen blir du bedt om å logge deg på med brukernavn og passord. Brukernavn er personnummeret, og passordet får du opplyst av ditt behandlingssted, eventuelt brukes funksjonen «glemt passord». 

Klikk logg inn. Deretter får du engangskode på SMS.​

 

Behov for øyeblikkelig hjelp? 

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, om du for eksempel frykter for ditt eget liv, så må du ta kontakt med fastlegen din eller legevakt. 

Sykehuset Innlandet ønsker at du i større grad kan medvirke i egen behandling. Vi ønsker å vite mer om hvordan du har det og hvordan du opplever hjelpen du får underveis i behandlingen din. 

Digital egenrapportering hjelper behandleren din til å forstå: 

  • hvordan du har det
  • hva som plager deg mest akkurat nå
  • hvordan du opplever hjelpen han eller hun gir deg

Vi ønsker at dette skal gjøre det lettere for deg og din behandler å samarbeide for at du skal få best mulig hjelp for plagene dine. 

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Direktoratet for E-helse). 

Mer informasjon om personvern for Sykehuset Innlandet

Sist oppdatert 24.01.2023