Geriatrisk utredning, Gjøvik

Geriatri handler om sykdom som oppstår hos eldre mennesker. Geriatriske pasienter har ofte flere sykdommer på en gang, og bruker flere medisiner. Det er derfor viktig å jobbe med pasientens kroppslige, psykiske og sosiale situasjon parallellt.

​Du skal til vurdering ved geriatrisk poliklinikk. ​For å få en oversikt over sykdomsutvikling, er det ønskelig at en som kjenner deg godt er med til undersøkelsen. Det kan være en nær slektning, venn eller nabo. 

Årsaker til geriatrisk utredning​ 

Vanlige gr​unner til ut​redning er:​ 

 • ​redusert hukommelse og konsentrasjon 
 • vurdering av medisiner 
 • falltendens og svimmelhet 
 • oppfølging etter sykehusinnleggelse
 • funksjonssvikt av ukjent årsak 
 • forvirringstilstander 
 • depresjoner 
 • vurdering av helsekrav i forbindelse med bilkjøring

Forberedelse til geriatri​sk utredning

Husk å ta med deg:

 • Briller og/eller høreapparat hvis du bruker dette 
 • Liste over medisiner du bruker (eventuelt kan du ta med deg medisiner)

Hva skjer i en geriatrisk utredning?

Du får en generell undersøkelse av legen, mens sykepleier har en samtale med pårørende. Det tas eventuelt blodprøver og hjerteundersøkelser (EKG). 

Videre blir det ofte utført tester, blant annet for utredning av hukommelsesvansker av lege og ergoterapeut. Ved balansesvikt/falltendens foretas også en vurdering av fysioterapeut.  

Etter undersøkelsene samles alle for en oppsummerende samtale. 

Førerkortv​​u​​rdering

Det er ingen praktisk kjøreprøve, men skrivebordsoppgaver som har med bilkjøring å gjøre. 

Oppgavene undersøker evnen til å: 

 • se og oppfatte 
 • tolke og handle på kort tid 
 • resonnere seg fram 
 • huske det du ser og hører 

Oppgavene gis av ergoterapeut, og tar mellom 30 og 60 minutter. 

Tverrfaglig vurdering

​​Geriatri har berøringspunkter med fag som psykiatri, allmennmedisin, nevrologi og rehabilitering. Geriatrien er tverrfaglig. 

Ingen yrkesgruppe kan alene yte særlig god hjelp til eldre med sammensatte helseproblemer. 

Et geriatrisk team består vanligvis av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, og bør helst også ha sosionom og logoped.

 

 

Sist oppdatert 07.09.2023