Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Vi tilbyr kurs og aktiviteter for deg som har helseutfordringer eller er pårørende til noen som har det. Hensikten er at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet med helseutfordringer.

Sjekk stavingen og prøv eventuelt et annet ord.