Undersøkelse, Aktiv mestring

Langvarige muskel- og skjelettsmerter - gruppetilbud

Et poliklinisk gruppebehandlingstilbud for personer med langvarige muskel- og skjelettsmerter. Hensikten med gruppebehandlingstilbudet er å bidra til bedret mestring av helseplager, økt funksjonsnivå og livskvalitet på tross av langvarige smerter.

Tilbudet går over 9 samlinger og avsluttes med en individuell legesamtale. De første 8 første samlingene gjennomføres med en samling per uke. Den siste samlingen foregår rundt 3 måneder etter dag 8.


Henvisning og vurdering

Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise til behandlingen. Kriteriet for å bli vurdert til dette tilbudet er at deltageren er diagnostisk avklart og motivert for å jobbe aktivt i en gruppe.

Overlege vurderer på bakgrunn av henvisningen om du har rett til helsehjelp. Dersom du har rett til helsehjelp kalles du inn til forsamtale for å avklare om behandling i gruppe er et egnet tilbud for deg.

Henvisningen sendes til:

Sykehuset Innlandet
Fysikalsk medisinsk poliklinikk
Fysikalsk medisin og rehabilitering 
Jørgen Jensens vei 7 
2312 Ottestad

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:   

 • symptombeskrivelse og varighet
 • funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege
 • forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne
 • resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet
 • yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus
 • sivil/familiær status
 • motivasjon for tilbakegang til jobb
 • viktige faste medikamenter
 • relevante tidligere sykdommer

Før

Før du eventuelt får tilbud om å delta i gruppebehandlingen inviteres du til en forsamtale. Der ønsker vi å informere deg om tilbudet, avklare våre og dine forventninger og sammen gjøre en vurdering om behandling i gruppe er et egnet tilbud for deg. 

En forutsetning for at du får tilbud om behandling i gruppe er at du er villig til å forplikte deg til å delta på hele behandlingen. 

Dersom du skal delta i gruppebehandlingen får du innkalling med tidspunkter. Din fastlege/henviser blir informert om du skal delta eller ikke. 

Under

Behandlingstilbudet går over 9 samlinger. De første 8 samlingene gjennomføres med en samling per uke. Den siste samlingen foregår rundt 3 måneder etter dag 8. 

En samlingsdag varer fra klokka 09.30 til 14.00. De har, med få unntak, lik struktur og ser som regel slik ut:

 • 09.30
  Gruppas egen time, servering av kaffe og te 
 • 10.00
  Refleksjonstid med behandlere
 • 10.30 
  Aktivitet
 • 11.30 
  Lunsj
 • 12.15
  Dagens tema 
 • 13.30
  Avslutning på dagen

Behandlingstilbudet er et individuelt prosessarbeid som foregår i gruppe. Samlingene bygger på hverandre, og du inviteres til å jobbe med din egen prosess i og mellom samlingene. 

Vi bruker dialogbaserte undervisningsformer. Det innebærer at vi har en kombinasjon av undervisning, refleksjonsoppgaver individuelt og i gruppe og ulike former for aktivitet/bevegelse. 

Aktivitetene foregår både ute, i gymsal og i basseng.

Temaer som blir belyst:

 • Akutte og langvarige smertetilstander, ulike behandlingsprinsipper
 • Acceptance and Commitment Therapy
  • pt
  • sammenheng mellom kropp, tanker, følelser og verdibaserte handlinger
 • Søvn, kosthold, bevegelse og stress

Etter

Etter endt gruppebehandling sendes det en kortfattet epikrise (en rapport om din behandling) til henviser/fastlege med evaluering av deltagerens utbytte.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".