Diagnose

Arbeidsrettet rehabilitering - milde traumatiske hodeskader

Poliklinisk oppfølging etter mild traumatisk hodeskade omfatter tverrfaglig utredning og oppfølging ved behov.


Henvisning fra lege som innfrir inklusjons​​kriteriene for tilbudet:

 • Diagnose: Hjerneinfarkt (ischemisk og hjerneblødning), traumatiske hjerneskade, hjernehinnebetennelser, hjernetumor og lignende ikke-progredierende cerebrale tilstander. 
 • Pasienter bør være i slik tilstand at det er rimelig å forvente at tilbakeføring til arbeid er realistisk. TIA er forbigående tilstand, per definisjon, og prioriteres ikke.
 • Hvor lang tid etter skaden kan man henvises? Hjerneinfarkt: Innen 2 år etter hendelsen. Postcommotio syndrom: Mellom 3 måneder og 1 år etter hendelsen.

​Individue​lle f​​orhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp

 • ​arbeidsevnevurdering 
 • mobilitetsvurdering 
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler) 
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler 
 • motivasjon til retur til arbeid 
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet

Henvisning​srutiner

Følgende opplysninger må med for at henvisningen blir vurdert:

 • ​​Er pasienten henvist til flere instanser?

 • Formålet med henvisningen

  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse

  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet

 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse

  • Debut av skaden/sykdommen

  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?

  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid

  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold?

  • Familieforhold og sivil status?

  • Vesentlige atferdsendringer? Psykisk helsestatus?

  • Konsekvenser: Funksjonstap? Kognitive utfall? Fysiske utfall? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ ytelser?

 • Kliniske funn

  • Relevant klinisk undersøkelse?

 • Tilleggsundersøkelser

  • Tidligere utredninger? Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?

  • F-diagnoser?

  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?

  • Relevant laboratoriediagnostikk?

 • Tidligere behandling

  • Rehabilitering? Annen behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten, privat institusjon eller kommunen?

 • Medisiner

  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/ bivirkninger?

  • Nåværende medisiner?


Utredning

Utredningen er tverrfaglig. Du møter for eksempel lege, fysioterapeut, ergoterapeut, nevropsykolog, sykepleier og sosionom. 

I noen tilfeller er det behov for å gjøre supplerende undersøkelser, som for eksempel blodprøver, MR av hodet, henvisning til øre-nese-hals eller øyelege. 

Du får en tverrfaglig tilbakemelding etter utredningen om funn og behov for eventuell videre utredning og rehabilitering. Videre lager vi en arbeidsrettet rehabiliteringsplan. 

Behandling

Prognosen av de aller fleste milde hodeskader er god. 

Behandlingen/rehabilitering retter seg inn mot bedring av funksjon, aktivitetsnivå og arbeidsdeltakelse.

Rehabiliteringstilbudet blir individuelt tilpasset av det tverrfaglige rehabiliteringsteamet.

Oppfølging

Ved avsluttet behandlingsforløp sendes det en tilbakemelding til din fastlege med råd om videre tiltak og oppfølging.Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".