Behandling

LIFT 1 - gruppetilbud

Behandling i gruppe for personer med langvarige smerteproblematikk som trenger en kombinasjon av fysisk og teoretisk tilnærming. Målet med behandlingen er økt forståelse og kunnskap om langvarige smerter og hvilke faktorer som kan påvirke. Det er også et mål at deltakerne kommer i gang med egne mestringstiltak.

Målgruppen for behandlingen er pasienter med langvarige smerteproblematikk. De som kan delta i gruppebehandlingen kan ikke ha store behov for individuell tilrettelegging. 

Deltakerne må være motivert for å jobbe både individuelt og i gruppe, ha et forståelig språk og ha en helse som tillater aktivitet i gymsal og utendørs.

Henvisning og vurdering

Alle pasienter som får tilbud om gruppebehandlingen må utredes ved poliklinikken.

Før

Dette tilbudet krever ingen forberedelser.

Under

Behandlingen er en blanding av teoretisk undervisning og fysisk aktivitet. 

Undervisningen er gruppebasert og en blanding av forelesning, samtale og diskusjon. I tillegg er det en økt med aktivitet hver kursdag. Det kan være aktiviteter i varmtvannsbasseng, trening i sal, trening utendørs, avspenning eller uttøying. 

Tilbudet har fem samlinger (en gang i uka). Hver samling er på tre timer. Samlingene er enten tirsdag eller torsdag fra klokka 12.00 til 15.10. Merk at første samling starter klokka 11.45. 

Temaer for undervisningen:

 • målsetting og endring
 • smerte
 • stress
 • fysisk aktivitet og hvilke - aktivitetsregulering
 • sammenheng mellom tanker, følelser, kroppsreaksjoner og handling, bruk av kognitive teknikker

Gjennom behandlingen er målet at du skal få:

 • hjelp til å starte en endringsprosess
 • mer kunnskap om langvarige smerter og om smertemestring
 • lære hvordan tanker kan påvirke hvordan vi har det og hvilke valg vi tar
 • prøve ulike treningsformer
 • forståelse av viktigheten av å være i aktivitet tross plager
 • mulighet til å diskutere samt dele erfaringer med kursleder og med andre deltagere
 • kunnskap om at langvarig stress påvirker kroppen og hvordan stress kan mestres

Etter

Det er ikke mulighet for individuell oppfølging under gruppebehandlingen, men det er mulighet for kontroll hos utredende fysioterapeut etter endt behandling.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".