Behandling

Lungerehabilitering - dag

Behandling i gruppe for personer med kronisk lungesykdom som kols, astma, sarkoidose, covid-19 eller lignende. Målet med behandlingen er å sinke progresjon og forverring, samt å gjøre deg i stand til å leve et bedre liv med sykdommen.

For at du skal opprettholde et godt funksjonsnivå er det viktig å starte med lungerehabilitering i en tidlig fase av sykdommen. 

Et rehabiliteringsopphold kan:

 • bidra til å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå
 • bidra til at du kan delta i yrkeslivet lenger
 • gi deg bedre kjennskap til egen helse som skapeer større selvinnsikt og motivasjon
 • legge til rette for møter og erfaringsutveksling med fagpersoner og andre i samme situasjon

Behandlingen foregår i gruppe, men en del av innholdet vil være individuelt rettet. Du blir en del av en fast gruppe på inntil 6 personer. Dere kalles inn til behandling to dager i uken over en periode på 6 uker.

 

Før

Du må ta med liste over dine faste medisiner. Ved oppmøte må du ha med tøy du kan være aktiv i.

Under

Behandlingen er tverrfaglig. Det betyr at du møter flere yrkesgrupper i løpet av perioden. Du kan for eksempel møte sykepleier, hjelpepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

I løpet av de førte kursdagene skal du, med veiledning av fagpersonell, formulere egne mål og forventninger til kurset. I det ligger også tanker rundt mer langsiktig mål knyttet til din helse. 

På hver kursdag er den en økt med fysisk aktivitet, undervisning og /eller samtaler i gruppe eller individuelt. 

Du får du informasjon om/undervisning i:

 • å leve med lungesykdom og mestre symptomene
 • ulike lungesykdommer og behandling av disse
 • riktig bruk av inhalasjonsmedisin
 • pustemestring og drenasjeteknikker 
 • ernergiøkonomisering
 • fysisk aktivitet og treningslære
 • kosthold ved lungesykdommer
 • arbeidsliv, helse og mestring
 • røykeavvenning
 • rettigheter innen folketrygden og kommunale tjenester


Det kan også være aktuelt med ulike lungefunksjonstester.


Aktuelle tester er:

Etter

Etter rehabiliteringen får du tilbud om to oppfølgingssamtaler på video- eller telefonkonferanse. Målet med samtalen er å gi deg råd og veiledning slik at du kan forsette rehabiliteringsprosessen. 

Oppfølgingsamtaler erstatter polikliniske timer og du må betale egenandel. 

Kontakt

Granheim (rehabilitering) Granheim lungerehabilitering

Kontakt Granheim lungerehabilitering

Vår besøkstid

Besøk etter avtale med avdelingen.

Granheim (rehabilitering)

Turrsvevegen 3 A

2656 Follebu

Transport

​Nærmeste busstopp er Granheim (Gausdal). 

Informasjon om rutetider (entur.no)

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Seksjon lungerehabilitering, Granheim ligger i tettstedet Follebu i Gausdal kommune, om lag 15 km nord-vest for Lillehammer.​ 

Fra Oslo​​​​

Følg E6 til Lillehammer og ta av mot Gausdal like nord for Lillehammer. Følg riksveg 255 cirka 10 km til Follebu. Granheim lungesykehus ligger til venstre like før Follebu sentrum. 

Fra Trondh​​​​​​eim

Følg E6 til Tretten. Ta til venstre i Tretten sentrum. Følg riksveg 254 til Gausdal. Det er cirka 20 km fra Tretten til Follebu. Granheim lungesykehus ligger til høyre like etter Follebu sentrum.​

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Vi legger vekt på sunn og god mat. Vi legger også til rette for de som trenger spesialkost. Du får fire måltider per dag. 

Seksjonen har egen poliklinikk for lungesykdommer med personell fra flere faggrupper. Ved poliklinikken utredes og avklares behandling og medisinering.

Her kan du få tilbud om individuell opplæring i sykdomsmestring, egenkontroll, riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og råd for røykeavvenning. 

Nærhet og samarbeid med sykehuset i Lillehammer gir tilgang til spesiallaboratorier, andre legespesialister, medisinsk avdeling og intensivavdeling.

Seksjonen har opplegg med daglig gruppetrening. Vi veileder deg i egentreningsprogram, og følger deg opp individuelt. 

Treningstilbudet omfatter trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet. Det er individuell veiledning i egendrenasje og pustemestring. 

Vi har treningssal med forskjellige apparater og utsyr, terapibasseng og fine turmuligheter ute i eget friområde. Uteområdet blir også brukt til trening så det er viktig å ha med klær og sko til utebruk hele året.

Tilbud og tjenester som kan gis til pasien​​​ter:

 • oppfølging av lungelege/lege

 • trening

 • samtalegruppe

 • røykeavvenning

 • avspenning

 • kostveiledning

 • undervisning/veiledning

 • sosionomtjeneste

 • ergoterapitjeneste

 • samtale med psykiatrisk sykepleier

Vil tilbyr undervisning til våre pasi​​enter innen temaene:

 • lungesykdommer

 • behandling av lungesykdommer

 • trening med lungesykdom

 • mestring av tung pust og drenasjeteknikker

 • bruk av inhalasjonsmedisiner

 • kronisk lungesykdom og psykisk helse

 • kosthold

 • aktiviteter i dagliglivet, energibesparende metoder

 • pasientrettigheter, økonomiske refusjoner og kommunale tjenester

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".

Artikler