Diagnose, Arbeidsrettet rehabilitering

Mild traumatisk hodeskade - tverrfaglig gruppebehandling

Arbeidsrettet rehabilitering til deg som har gjennomgått mild traumatisk hodeskade. Målsettingen med behandlingen er å sikre relevant utredning og forberede deg på arbeidshverdagen etter gjennomgått hodeskade. Behandlingen har en individuell tilnærming, men gis av et tverrfaglig team.

Du får mulighet til å utforske dine ressurser slik at du kan etablere en yrkesdeltakelse i tråd med din kapasitet. Det kan bidra til at du kommer i gang med å utvikle strategier for å mestre hverdagen bedre. 

Tilbudet gis i små grupper på 3 til 5 pasienter.

Behandlingen foregår på dagtid over fem dager, fra mandag til fredag. Du overnatter ved avdelingen under behandlingen. 

Henvisning og vurdering

Du må motta arbeidsrettet rehabilitering fra Helse og arbeid for å delta.


Henvisning fra lege som innfrir inklusjons​​kriteriene for tilbudet:

 • Diagnose: Hjerneinfarkt (ischemisk og hjerneblødning), traumatiske hjerneskade, hjernehinnebetennelser, hjernetumor og lignende ikke-progredierende cerebrale tilstander. 
 • Pasienter bør være i slik tilstand at det er rimelig å forvente at tilbakeføring til arbeid er realistisk. TIA er forbigående tilstand, per definisjon, og prioriteres ikke.
 • Hvor lang tid etter skaden kan man henvises? Hjerneinfarkt: Innen 2 år etter hendelsen. Postcommotio syndrom: Mellom 3 måneder og 1 år etter hendelsen.

​Individue​lle f​​orhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp

 • ​arbeidsevnevurdering 
 • mobilitetsvurdering 
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler) 
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler 
 • motivasjon til retur til arbeid 
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet

Henvisning​srutiner

Følgende opplysninger må med for at henvisningen blir vurdert:

 • ​​Er pasienten henvist til flere instanser?

 • Formålet med henvisningen

  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse

  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet

 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse

  • Debut av skaden/sykdommen

  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?

  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid

  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold?

  • Familieforhold og sivil status?

  • Vesentlige atferdsendringer? Psykisk helsestatus?

  • Konsekvenser: Funksjonstap? Kognitive utfall? Fysiske utfall? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ ytelser?

 • Kliniske funn

  • Relevant klinisk undersøkelse?

 • Tilleggsundersøkelser

  • Tidligere utredninger? Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?

  • F-diagnoser?

  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?

  • Relevant laboratoriediagnostikk?

 • Tidligere behandling

  • Rehabilitering? Annen behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten, privat institusjon eller kommunen?

 • Medisiner

  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/ bivirkninger?

  • Nåværende medisiner?


Utredning

For å få denne behandlingen må du motta arbeidsrettet rehabilitering fra Helse og arbeid. Din behandler i Helse og arbeid vil informere deg om hvordan du forbereder deg til dette tilbudet. 

Ta med deg

 • Klær og sko til utendørs bruk
 • Klær til å bevege deg i innendørs
 • Toalettsaker
 • Medisiner til en uke
 • Badetøy (det er oppvarmet basseng tilgjengelig under gruppeoppholdet) 

Behandling

Innholdet varierer med tanke på tema og arbeidsmåter. Som en del av oppholdet vil du gjennomgå fysisk utredning. Basert på undersøkelsene vil du få forslag på aktuelle tiltak. Videre består gruppetilbudet av faglige innlegg og praktisk utprøving av anbefalte tiltak som for eksempel fysisk aktivitet og avspenning. I tillegg vil man igangsette utarbeidelse av en egen mestringsplan som følges opp poliklinisk i etterkant. 

Du får informasjon om vanlige konsekvenser og kunnskap om hvordan du kan mestre hverdagen etter gjennomgått mild traumatisk hodeskade. Du får innspill til omstilling og tilpasninger gjennom informasjon og refleksjon. Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjoner utgjør en del av behandlingen. 

Mandag

Velkommen! Kort omvisning og praktisk informasjon 
Individuell innkomstsamtale med lege (30 minutter per person)
Fysisk utredning ved teamets lege og fysioterapeut 

Tirsdag

Fysisk utredning ved teamets lege og fysioterapeut 
Individuell samtale med lege og fysioterapeut etter undersøkelsene
Faginnlegg ved lege 

Onsdag

Praktisk oppgave 
Faginnlegg ved nevropsykolog 
Individuell samtale med nevropsykolog (30 minutter per person)

Torsdag

Faginnlegg ved fysioterapeut 
Individuell treningsøkt, bistand fra fysioterapeut ved behov 

Fredag
Faginnlegg ved ergoterapeut 
Praktisk oppgave
Oppsummering av kurset

Oppfølging

Du følges opp poliklinisk etter behov. Cirka én uke etter oppholdet får du en oppfølgingssamtale hos saksansvarlig. Andre aktuelle fagpersoner i teamet kobles inn ved behov. 

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".