Til deg som skal opereres ved sykehuset i Elverum og sykehuset i Hamar

Operasjon og medisiner, divisjon Elverum-Hamar

Bruker du medisiner? Da må du lese dette i god tid og minst én uke før operasjonen. Ta medisinene dine slik det er beskrevet. Feil bruk av medisiner kan føre til at operasjonen må utsettes.

Ta med dine faste medisiner og oppdatert medisinliste til sykehuset. Gi beskjed dersom du bruker naturmedisin. Ved spørsmål, kontakt fastlegen din, eller ring inntakskontoret ved sykehuset hvor du skal opereres.

Sykdommer og medikamenter​​ 

Som hovedregel skal du ta alle dine faste medisiner frem til operasjonsdagen, også om morgenen den dagen du skal opereres. Dersom du har en av sykdommene eller bruker noen av medikamentene som er nevnt under, kan det være unntak.

 • ​Bruker du spray for astma eller kols, skal denne alltid tas om morgenen operasjonsdagen og medbringes til sykehuset. 
 • Bruker du CPAP eller annen form for pustehjelp, må du ta med utstyret til sykehuset. 

 • Bruker du blodfortynnende medisiner? Se punkt 4, 5, 6 eller 7. 
 • Bruker du medisiner for høyt blodtrykk, skal du i utgangspunktet ta disse. I noen få tilfeller skal de ikke tas operasjonsdagen. Dette vil du få beskjed om. 
 • Bruker du Forxiga-Dapagliflozin, Qtern-saksagliptin/dapagliflozin, Jardiance-emplagliflozin, Invokana-kanagliflozin, Steglatro, Steglujan-ertugliflozin (SGLT-2-hemmer) for hjerte- eller nyresvikt, skal disse avsluttes senest 3 dager før operasjonen.
 • Andre medisiner for hjerteflimmer og nyresydommer skal tas.​

 • ​Dersom du ikke skal faste operasjonsdagen, skal du ta dine faste medisiner for diabetes.
 • Har du fått beskjed om å faste i forkant av din operasjon, gjelder dette:
  • ​Ved dagkirurgi: Tabletter for diabetes skal du ikke ta på morgenen operasjonsdagen.
  • Ved kirurgi som krever innleggelse: Bruker du Forxiga-Dapagliflozin, Qtern-saksagliptin/dapagliflozin, Jardiance-emplagliflozin, Invokana-kanagliflozin, Steglatro, Steglujan-ertugliflozin (såkalte SGLT-2-hemmere), skal du stoppe med disse 3 dager før din operasjon.
  • Ved alle operasjoner hvor du skal faste: Bruker du medisiner som inneholder metformin, skal du ta disse dagen før, men ikke operasjonsdagen. Det finnes også kombinasjonspreparater som inneholder både metformin og SGLT-2-hemmere. Disse skal ikke tas de 3 siste dagene før din operasjon. 
 • Andre medikamenter til behandling av diabetes skal tas frem til operasjonsdagen, men ikke selve operasjonsdagen. 
 • Bruker du insulin, skal du ikke ta insulin operasjonsdagen, men ta vanlig kveldsdose kvelden før. Bruker du insulinpumpe tar du denne med til sykehuset, men vanligvis vil den bli avstengt under inngrepet. Dette avtaler du med anestesilegen.

 • Marevan er en blodfortynnende medisin. Du skal stoppe med denne 5 dager før operasjonen. 
 • Dersom du tar Marevan på grunn av innoperert hjerteventil, eller de siste 3 månedene har gjennomgått hjerneslag, blodpropp i lunge eller dyp venetrombose, skal du måle INR 2 dager etter at du har stoppet med Marevan. 
 • INR måles hos fastlege. Dersom INR er under 1,8, vil det kunne være aktuelt å bruke blodfortynnende (Fragmin) i sprøyteform frem til din operasjon. Snakk med fastlegen din om dette.

Bruker du andre blodfortynnende medikamenter som Pradaxa (dabigatran), Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban), Lixiane (Edoksaban) og Arixtra (Fondaparinuks)? 

 • Du må til fastlegen for å måle nyrefunksjonen (blodprøve) cirka 1 uke før din operasjon. 
 • Har du lett til moderat nyresvikt?
  • Bruker du Pradaxa (dabigatan), skal du stoppe å ta disse 4 dager før operasjon. Det vil si at du ikke skal ta dem operasjonsdagen og 4 dager før.
  • Bruker du Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban), Lixiane (Edoksaban) eller Arixtra (Fondaparinuks), skal du stoppe å ta disse 2 dager før operasjon. Det vil si at du ikke skal ta dem operasjonsdagen og 2 dager før.
 • Har du normal nyrefunksjon?
  • Da skal du stoppe med disse medisinene 2 dager før operasjon. Det vil si at du ikke skal ta dem operasjonsdagen og 2 dager før.
 • Snakk med fastlegen din om du er usikker. Eventuelt må fastlegen ta kontakt med sykehuset.

 • Dette er medisiner som virker på blodplatene. Du skal stoppe med disse medisinene 7 dager før operasjonen hvis ikke annet er avtalt. 
 • Har du i løpet av det siste året fått innoperert stent i en kranspulsåre til hjertet, kan det være farlig å avslutte behandlingen med disse medisinene. Det vil vanligvis være en fordel å vente med operasjonen til behandlingen med disse medisinene er avsluttet. Ta kontakt med fastlege for å diskutere dette. 

 • Skal du opereres ved øyeavdelingen? Da får du beskjed der hvordan du skal forholde deg. 
 • Albyl-E (acetylsalisylsyre), Acetyratio, Dispril og Globoid brukes i liten dose (75 mg) for å forebygge blodpropp og som hjertemedisin. Disse brukes frem til operasjonsdagen, men ikke selve operasjonsdagen. Skal du ryggopereres, må du stoppe med disse medisinene 5 dager før operasjonen.  
 • Persantin og Aponova (Dipyridamol) brukes fram til dagen før operasjonen. 
 • Bruker du både Persantin (Dipyridamol) og Albyl-E (acetylsalisylsyre), skal medikamentet Persantin (Dipyridamol) avsluttes 5 dager før operasjonen. Albyl-E (acetylsalisylsyre) kan brukes frem til operasjonen, men ikke selve operasjonsdagen.
 • Diprasorin er et medikament som inneholder både acetylsalicylsyre og dipyridamol og skal avsluttes 5 dager før operasjonen. Kontakt fastlegen hvis du er i tvil.

 • ​Dette kan brukes som normalt. Du trenger ikke å stoppe i forkant av opera​​sjon. ​

 • Da vil vi som regel utsette din operasjon til du er ferdig med behandling av blodpropp. I noen tilfeller vil operasjon likevel være nødvendig. Ta kontakt med fastlegen din om dette. Etterpå bør fastlegen din rådføre seg med sykehuset. ​

 • Mysimba (naltrekson/bupropion) eller Naltrekson: Disse skal avsluttes senest 3 døgn før operasjonen, da dette er medisiner som påvirker effekten av smertestillende medisiner du får i forbindelse med din operasjon.
 • Får du injeksjonsbehandling 1 gang i uka med Ozempic, Saxenda eller Wegovy, skal ikke dette gis siste 4 dager før operasjonen. 

Andre forbere​delser

Egenopp​lysningsskjema

Dersom du har mottatt et egenopplysningsskjema, ber vi om at du fyller ut dette på forhånd og tar det med til sykehuset.

Røntg​enbilder

Har du tatt røntgenbilder annet sted enn i Sykehuset Innlandet i forbindelse med aktuell behandling? Da ber vi om at du kontakter det aktuelle stedet for oversending av bilder til oss i god tid før operasjonen. 

Bilkjø​ring 

På grunn av legemidler du får under og etter operasjon, kan du ikke kjøre bil samme dag som du har blitt operert. ​

Har du spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med fastlegen din, eller ring inntakskontoret på sykehuset hvor du skal opereres. 

Sykehuset i Elverum

Inntakskontor, or​​topedi og gynekolo​gi
62 43 83 78
Inntakskontor, øre/​​nese/hals
62 43 88 59
Inntaksko​ntor, øye
62 43 89 16

Sykehuset i Hamar

Inntakskontor
62 53 73 90
Sist oppdatert 17.10.2023