Undersøkelse

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

CFS/ME er en sykdom uten kjent og entydig årsak. Utredningen gjøres ved å kartlegge din sykehistorie og symptombilde, utelukking av differensialdiagnoser, samt vurdering ut fra anbefalte kriteriesett.

Vi tilbyr et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram i gruppe for personer over 18 år med diagnosen CFS/ME. Målet er å søke behandlinger og strategier som kan lindre ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og bedre din funksjon og livskvalitet.

Programmet går over en periode på 6 måneder. I den perioden er det 10 dagssamlinger. De er på 3 timer hver.

I løpet av behandlingen treffer du er lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsfysiolog.

Du må være i stand til å møte opp på alle dagssamlingene, og være forberedt på at at andre aktiviteter må velges bort i den perioden. 

Henvisning og vurdering

Henvisningen sendes til Fysikalsk medisinsk poliklinikk. 

Når vi får en henvisning vurderer vi din rett til helsehjelp i henhold til Helsedirektoratets veiledning for CFS/ME

Både du og din fastlege (henviser) får et brev med informasjon om utfallet. 

Følgende informasjon er viktig å ha med i en henvisning

 • Personalia pasient
  • Navn
  • Personnummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
 • Kontaktopplysninger henviser
  • Navn på fastlege/-kontor
  • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nummer)
 • Henvisningsårsak
  • Hva er hovedmålet med rehabiliteringen?
 • Hvilken utredning/ behandling er foretatt og hvilken effekt hadde den
  • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
  • Er pasienten utredet av andre skal epikrise vedlegges (fysioterapeut, psykolog, andre spesialister i spesialisthelsetjeneste)
  • Nåværende behandlingstilbud?
  • Er det vurdert om pasienten har behov for, er det eventuelt satt i gang arbeid med individuelt plan?
 • Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå
  • Vekt, høyde (BMI)?
  • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsak?
  • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
  • Bruk av rusmidler (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer)?
  • Er det foretatt en vurdering av blodprøver og er disse innenfor referanseområdet?
 • Hvordan er pasientens arbeidsstatus?
  • Kort om utdanning og arbeidserfaring
  • Har pasienten et arbeid, i så fall type arbeid og stillingsstørrelse?
  • Mottar pasienten inntektssikring via Nav på grunn av sine helseplager? I så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklarignspenger eller uførepensjon)?
  • Hvordan er pasientens motivasjon for å komme tilbake i arbeid/øke sin arbeidskapasitet?
 • Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale forhold?
  • Samboer/ektefelle, barn?
  • Hvem bor pasientens sammen med?
  • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?
 • Dersom pasienten er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses om:
  • Nasjonalitet
  • Språk
  • Kjønn
  • Om det er behov for tolk


Primærvurdering og skåring av Canada-kriterier

I forkant av henvisning kreves det at fastlegene har utført en grundig primærvurdering med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk og skåring av Canada-kriterier. Vi ønsker opplyst hvilke hovedkriterier og tilleggskriterier pasienten ser ut til å fylle. 

Henvisningen sendes til:

Fysikalsk medisinsk poliklinikk
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Jørgen Jensens vei 7 
2312 Ottestad

Før

Alle som har rett til helsehjelp settes opp til en kartleggingssamtale. Der er målet å vurdere om du kan nyttiggjøre deg av behandlingstilbudet i gruppe. Vi ønsker også å kartlegge dine individuelle utfordringer, ressurser og ditt mål for rehabiliteringen.

I forkant av kartleggingssamtalen får du et spørreskjema. Det må du fylle ut og ta med deg. Dette er til hjelp for oss, for å finne ut mest mulig om din tilstand. Du må også ta med deg en oppdatert medisinliste. Det kan fastlegen hjelpe deg med.

Under

Behandlingstilbudet går over 10 samlinger. De første 9 samlingene er spredt over en periode på rundt 3 måneder. Tidspunkt for samlingene får du sammen med innkallingen. Som regel er det ett oppmøte per uke eller annenhver uke. Hvert oppmøte varer fra klokka 11.00 til 14.00. Det legges opp til nødvendige pauser. 

Hvert oppmøte har både en teoridel, med vekt på undervisning, dialog og refleksjon i gruppe.  Og en aktivitetsdel med vekt på individuelt tilpasset langsom bevegelsestrening og kroppsbevissthetstrening. I aktivitetsdelen bruker vi elementer fra avspenning og mindfullness.

Temaene som blir belyst på samlingene er følgende:

 • Hvordan kan vi forstå tilstanden CFS/ME
 • Oppmerksomhetstrening
 • Mestring av hverdagen
 • Hvordan sette mål for egen rehabiliteringsprosess
 • Veien videre, refleksjon og erfaringsutveksling med brukerrepresentanter
 • Kroppsbevissthet og individuell tilpasset aktivitet
 • Ernæring
 • Søvn og kvalitet på hvile
 • Hva gir meg påfyll og glede
Den 10. samlingen benytter vi til å oppsummere hele rehabiliteringsprosessen og avholdes cirka 3 måneder etter samling 9. Tidspunkt for denne samlingen avklares underveis.

Etter

Etter at behandlingen er over får du og din fastlege en epikrise (beskrivelse av behandlingen). Der sammenfattes kartleggingssamtalen, din sykehistorie, tidligere utredninger, din rehabilitering og anbefalte tiltak videre.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".