Sommerbaby i vente?

Sykehuset Innlandet gjennomfører felles ferieavvikling ved føde-/barselavdelingene på Gjøvik og Lillehammer i sommer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på sykehuset i Lillehammer fra og med fredag 21. juni klokka 08.00 til og med mandag 19. august klokka 08.00.

Nærbilde av gravid mage.
Illustrasjonsbilde.

For deg som har termin i denne perioden, betyr det at fødsel planlegges til føde-/barselavdelingen ved Kvinneklinikken på sykehuset i Lillehammer

Det er ellers ingen endringer for deg som fødende.

Under svangerskapet skal henvendelser som ikke krever øyeblikkelig hjelp rettes til kommunejordmor/fastlege, som har ansvar for oppfølging fram til fødsel.

Svangerskapspolikli​​nikk på Gjøvik

Svangerskapspoliklinikken ved sykehuset i Gjøvik har åpent hele sommeren, og kan tilby ultralydundersøkelse ved screening/vekstkontroll.​

Føde-/barselavdeling på Lill​ehammer

Kontakt føde-/barsel​avdelingen ved Kvinneklinikken på sykehuset i Lillehammer i det aktuelle tidsrommet når:

  • du tror fødselen er i gang
  • har regelmessige rier
  • fostervannet har gått
  • du har smerter eller blødning / kjenner lite liv

Har du spørsmål?

For nærmere informasjon, ta gjerne ko​​ntakt med oss:

  • Føde-/barselavdelingen, ​sykehuset i Lillehammer:
    61 27 22 20
  • Svangers​kapspoliklinikken, sykehuset i Gjøvik:
    61 15 72 52​​
Sist oppdatert 31.05.2024