Telefonkonsultasjon

Det er mulig å snakke med behandler på telefon, i stedet for å møte opp på sykehuset. Det kan være praktisk når pasient og behandler ikke trenger å se hverandre. Konsultasjon over telefon kan være mer hensiktsmessig enn konsultasjon på video for pasienter med nedsatt syn.

​Du får beskjed i innkallingen om at timen er en telefonkonsultasjon. Om tidspunktet ikke passer, er det viktig at du gir avdelingen beskjed så raskt som mulig. 

Taushets​​plikt og personvern

På samme måte som ved fysisk konsultasjon er reglene om taushetsplikt styrende for samtalen og informasjon som kommer fram. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på samme måte som om konsultasjonen var ansikt til ansikt. 

Som hovedregel kan opplysninger om din helse gis annet helsepersonell dersom det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp (med mindre du ikke godtar det). Samtalen blir ikke lagret. 

E​genandel 

Du må betale egenandel for telefonkonsultasjon. Det gjelder ikke for barn under 16 år. Ved psykiatrisk behandling betaler ikke barn og ungdom før de fyller 18 år. 

Om konsultasjonen blir forsinket med mer enn 60 minutter, skal du få beskjed. Om du ikke har fått beskjed, skal du ikke betale egenandel. 

Du betaler egenandel kun for telefonkonsultasjoner som er avtalt og erstatter oppmøte på sykehuset. Du må ikke betale egenandel om du for eksempel ringer sykehuset for å få svar på en prøve eller endre time. 

Les om gjeldende regler for egenandel: 

Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp (helsedirektoratet.no)

Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (lovdata.no)​

Sam​t​​y​​​kke 

Sykehuset skal informere deg om at du kalles inn til en telefonkonsultasjon. Du skal også få beskjed dersom en avtalt time gjøres om til en telefonkonsultasjon. Konsultasjonen skal være planlagt slik at du har mulighet til å velge en annen form. 

Du trenger ikke å gi en grunn om du ønsker konsultasjon ansikt til ansikt. Det får ingen konsekvenser for behandlingstilbudet ditt. 

Vi anser at du velger å ikke ønske deg en annen form på konsultasjonen som et samtykke til telefonkonsultasjon. 

Du kan reservere deg mot telefonkonsultasjon. Det gjør du ved å ta kontakt med poliklinikken som har kalt deg inn (se under kontaktinformasjon i innkallingen).  

Praktisk i​​​nformasjon

Utstyr/fasilit​eter

Du trenger: 

  • en fasttelefon eller mobiltelefon som har batteri til en lengre samtale 
  • et rom eller område hvor du er alene, og du ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter eller kan høre hva du eller behandleren sier

Før konsultasjonen

Bruker du medisiner fast? Det er viktig at du oppdaterer behandler om eventuelle endringer når de ringer deg. 

Slik starte​​r konsultasjonen

Poliklinikken ringer deg. Vær klar til å starte konsultasjonen når du svarer.  

Kjører​egler fo​​​​r konsultasjonen

  1. Alle involverte må presentere seg. Dersom du har med en venn eller pårørende i samtalen er det viktig at han/hun blir presentert for behandler. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om. Behandler kan heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. 
  2. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen. Telefonkonsultasjon blir dokumenter som en vanlig konsultasjon i din journal. Den er tilgjengelig for deg på helsenorge.no.​

Vik​tig å huske på

Husk at behandleren ikke ser deg, og at det er annerledes å snakke med en person som en ikke ser. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp, men burde vite om, er det viktig at du gir beskjed om dette.

Løsning på even​tuelle problemer
Problem​ Løsning
​​Det har skjedd en forverring av din helse som gjør at du er usikker på om telefonsamtale er riktig. ​Ta kontakt med poliklinikken så raskt som mulig.
​Legen/sykepleier er forsinket.

​Behandler kan bli forsinket. Dersom du ikke kan vente, ta kontakt med poliklinikken og gi beskjed. 

Om telefonkonsultasjonen blir forsinket med mer enn en time, og du ikke får beskjed om det, skal du ikke betale egenandel. 

​Du er forsinket. ​Ta kontakt med poliklinikken og gi beskjed. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.
​Du finner ikke egnet sted hvor du kan sitte i fred. ​Ta kontakt med poliklinikken og gi beskjed. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.​
​Du klarer ikke kople deg på møtet / manglende lyd / samtalen brytes underveis. ​Det kan hjelpe å legge på og ringe opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Om det ikke løser det kan det være at konsultasjonen må utsettes. 
​Noen kommer inn i rommet. ​Gi beskjed til behandleren. Samtalen settes da på pause. Dersom mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.
​Andre uventede hendelser.

​Hendelser som gjør at informasjon om deg og helsa di kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, medfører at vi tar pause eller avslutter telefonkonsultasjonen. 
Sist oppdatert 22.12.2023