Behandling

Videotime

Ved konsultasjoner der fysisk undersøkelse ikke er nødvendig, kan du få tilbud om videotime. Her er informasjon om forberedelse og innlogging.

Påloggingsinformasjon blir sendt i innkallingsbrevet. Du mottar innkallingsbrev digitalt eller i posten. For å få brev digitalt må du ha registrert deg som bruker på helsenorge.no eller ha digital postkasse. 

Har du behov for å endre timen? 

Dersom du må endre tidspunkt for timen, må du gi oss beskjed i god tid. 

Si fra til oss hvis du ikke ønsker videotime. Vi vurderer da om timen kan gjennomføres på en annen måte.

Før

Videotimen gjennomføres via smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac. Du må være tilkoblet internett for å delta i en videotime.

Du kan bruke følgende nettlesere:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Apple Safari

Finn detaljert informasjon om støttede nettlesere (delta.nhn.no)

Nyttige forberedelser:

 • Kontroller at du har utstyret som er nødvendig 
 • Prøv utstyret før timen 
 • Sett deg et rolig sted, hvor du er alene 
 • Ha godt lys, men unngå å sitte med lyset bak deg (det kan gi dårligere lys) 
 • Ha tilgang til telefon i tilfelle tekniske problememer 
 • Ha fulladet batteri eller strømkabler tilgjengelig 
 • Bruk lenken i innkallingsbrevet 
 • Logg deg på noen minutter før timen starter

Under

Alle som er til stede i timen må presentere seg. Dersom du har noen i rommet sammen med deg, må du oppgi det og presentere de. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om. 

Det skal ikke gjøres opptak av samtalen (hverken lyd eller bilde). 

En videotime dokumenteres i din journal (på samme måte som andre timer). Du kan lese din journal ved å logge deg inn på helsenorge.no. 

Hvis du opplever tekniske utfordringer med videomøtet, må du ta kontakt med avdelingen som sendte deg innkallingsbrev.

Etter

Selv om møtet med legen skjer på en annen plass enn på sykehuset, er det fremdeles de samme reglene for taushetsplikt og personvern som gjelder. 

Alle videotimer fra sykehuset foregår på en kryptert linje. Samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret, hverken på internett eller på våre servere. 

Dokumentasjon og betaling 

Egenandelen er den samme som ved time med fysisk oppmøte på sykehuset. Vi sender faktura i etterkant av timen. 

Pasienter med frikort og barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder det barn og ungdom under 18 år.