Forsker på laboratoriet

Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon er en av våre fire hovedoppgaver i Sykehuset Innlandet, sammen med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Avdeling for forskning og innovasjon

Forskning

Forskning gir ny kunnskap og økt kompetanse. Sykehuset Innlandet har et aktivt forskningsmiljø.
Les om vår forskningsaktivitet
Forsker ser inn i mikroskop, illustrasjonsbilde

Innovasjon

Sykehuset Innlandet er opptatt av å utvikle tjenester og løsninger der ressursene brukes på en ny og smartere måte.
Les om vår innovasjonsaktivitet
Klosser som stables sammen, illustrasjonsbilde.

Forsknings- og innovasjonsnyheter

    Artikler fra nasjonal forskningsrapport

      Sist oppdatert 14.06.2023