Fagkurs

Emnekurs i trygdemedisin

NAV Innlandet arrangerer sammen med Sykehuset Innlandet trygdemedisinsk kurs. Tema for emnekurset er motivasjon og mestring ved utmattelse, psykiske plager og rusproblemer.

Passert
19.
september
2023
2 dager
  1. 19. sep. 2023, 08:30 - 15:45
  2. 20. sep. 2023, 08:30 - 15:35

Tid og sted

Når

  1. 19. sep. 2023, 08:30 - 15:45
  2. 20. sep. 2023, 08:30 - 15:35

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Sykehuset Innlandet i samarbeid med NAV Innlandet

Påmelding

Frist for påmelding: 01. jun. 2023

Kursets målsetting er å øke fastlegens trygghet i å motivere pasienter med vanlige helseplager som utmattelse, psykiske plager og rusproblemer til mestring og arbeidsdeltakelse. I tillegg vil vi stimulere til samhandling  mellom helsevesen, NAV og arbeidsgiver. Å fremme samhandling lar seg vanskelig forene med et digitalt kurs og vil derfor bli arrangert som en fysisk møtearena.

Målgruppe

Fastleger og NAV-ansatte. Kurset egner seg også for bedriftsleger, leger i samfunnsmedisinske stillinger, leger og psykologer i psykisk helsevern og fysikalsk medisin.

Godkjenninger 

For legers videre- og etterutdanning, gamle spesialistregler: Kurset er søkt godkjent i legers videre- og etterutdanning i spesialitetene: allmennmedisin (klinisk emnekurs 15 timer), samfunnsmedisin, psykiatri og fysikalsk medisin.  

Aktuelle læringsmål ny spesialistutdanning for leger: 

Samfunnsmedisin: SAM 005 006 009 021 024 044 045 og FKM LM-47 og -59.
Allmennmedisin: ALM: 006 008 014 021 024 027 030 042 043 044 046 075 084 FK LM: 19 22 23 60 42 
Fysikalsk medisin: FMR: 002 013 022 104 FKM LM: 19 22 23 42 59 60
Psykiatri: VOP: 020, 024, 062, 064, 065, 066, 078 og FKM LM: 51, 55, 59, 60

Godkjenninger for psykologers videre- og etter-utdanning: 

Kurset er søkt godkjent som 15 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kurskomite

Ragnhild Jordet, spes. allmennmedisin, sjefslege NAV Innlandet (kursleder); Håkon Johansen, spes. psykiatri, overlege NAV Innlandet; Håvard Olsen, spes. allmennmedisin og spes. samfunnsmedisin, overlege NAV Innlandet; Erik Solli, spes. allmennmedisin, overlege NAV Innlandet 

Programkomiteen har også bestått av

Randi Brendbekken, seksjonsoverlege phd, avd. Fys med Rehab., Thor Hangaard, overlege Tynset DPS og Pernille Storødegård, leder NAV Valdres. 

Påmeldingsinformasjon

Påmelding: nav.radgivende.overleger.innlandet@nav.no innen 01.06.23 
Antall deltakere: 140

Merk epost: Påmelding trygdemedisinsk kurs. Vennligst oppgi nåværende arbeidssted, stilling og mobiltelefonnummer. Meld også i fra om eventuelt diettbehov.

Påmeldingen er bindende. Ved eventuelt forfall; meld i fra så snart som mulig slik at andre kan overta kursplassen. 

Kurset er gratis for fastleger i Innlandet, ansatte i NAV og ansatte ved SI 

Kurspris andre leger: kr 4000         
Obligatorisk dagpakke, andre leger: kr 630x2

Overnatting

De som ønsker overnatting, må kontakt hotellet direkte og dekke overnatting selv:  

Før 18.08.23:  www.scandichotels.no  Legg inn Scandic Hamar og dato i tidsrommet 18-20.09.23. Trykk på fanen booking code og legg inn BNAV180923.  Da vil du få opp rom til avtalepris, kr 1190 pr natt i enkeltrom.

Etter 18.08.23: følges prosedyren nevnt ovenfor, men med D671254886 som booking code. Prisen med denne booking code (NAV-rabatt) er kr 1390 pr enkeltrom (standardrom).

Det tas forbehold om endringer i kursprogrammet