Fagkurs

Grunnkurs traumebehandling

Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern.

22.
oktober
2024
2 dager
 1. 22. okt. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 22. okt. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 23. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Hvor

Sykehuset på Sanderud
Kurset finner sted i Festsalen.

Påmelding

Frist for påmelding: 04. okt. 2024

Mange pasienter har blitt utsatt for betydelige belastninger og ikke fått den støtten og omsorgen de har hatt behov for. Et traumesensitivt perspektiv erkjenner traumets potensielle negative effekt på pasientens helse, samt mulige veier til bedring. Kurset inneholder praktiske øvelser og går over 2 dager.

Læringsmål

Læringsmål for kurset: 

 • Forstå hva som skjer i hjernen under opplevd livsfare
 • Forstå sammenhengen mellom potensielt traumatiserende hendelser og psykiske og fysiske symptomer
 • Forstå sammenhengen mellom traumer og stress
 • Forstå sammenhengen mellom omsorgssvikt, traumer og reguleringsvansker som for eksempel rus
 • Forstå hva dissosiasjon er
 • Lære teknikker til stabilisering- og ferdighetstrening
 • Lære enkle prinsipper om bearbeiding

Pris

Pris for ansatte i Sykehuset Innlandet: 300 kroner

Pris for øvrige deltakere: 700 kroner

Kontakt