Fagkurs

Fagseminar for helsestasjonstjenesten i Innlandet

Forskningsgruppen Mor og barn i Innlandet (MoBI) inviterer til fagseminar med tema ernæring.

Passert
17.
oktober
2023
  1. 17. okt. 2023, 09:30 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 17. okt. 2023, 09:30 - 14:30

Type arrangement

Fagseminar

Påmelding

Frist for påmelding: 01. okt. 2023

Målgruppe

Fagseminaret er for helsesykepleiere, jordmødre og andre interesserte som jobber med foreldre og barn i Innlandet. 

Program

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen 
ved Kjersti S. Bakken

10.05 Nordic Nutricion Recommendation 2023 – veien til anbefalingene 
ved Anne Høyer, Helsedirektoratet

10.35 Hva er kunnskapshullene – og hvordan kan vi tette disse når det gjelder ernæring til barn?
ved Trond Markestad, Universitetet i Bergen

11.15 Jodstatus og jodinntak hos barn under to år i Innlandet 
ved Tonje E. Aarsland 

11.30 Inntak av persistente organiske miljøgifter (POPs) via brystmelk 
ved Kristina Nermo

11.45 Tapas

12.45 Overvekt og fedme hos barn – og status for revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge 
ved Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

13.30 Spiseforstyrrelser hos barn og unge – familiebasert behandling 
ved Trude Fredriksen og Lillian Halsaa

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kontakt