Fagkurs

TID kursholderkurs

Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske tilstander.

30.
oktober
2024
2 dager
 1. 30. okt. 2024
 2. 31. okt. 2024

Tid og sted

Når

 1. 30. okt. 2024
 2. 31. okt. 2024

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Hvor

Comfort Hotel Runway
Hans Gaarders veg 27
2060 Gardermoen

Påmelding

Frist for påmelding: 25. sep. 2024

Påmelding

Meld deg på kurset 5.-6. juni 2024 (nettskjema.no)

Meld deg på kurset 30.-31. oktober (nettskjema.no)

Påmeldingen er bindende fra og med seks uker før kurset arrangeres.

Program

Dag 1

08.30 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)

09.00 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning

09.45 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens

10.30 Pause

10.45 Personsentrert omsorg i praksis

11.20 Pause

11.30 Kognitiv terapi – en introduksjon

12.30 Pause

12.40 Opplæring i TID-modellen – opplæringsfilm

13.00 Lunsj

13.45 Opplæring i TID-modellen

14.45 Pause

15.00 Opplæring i TID-modellen

16.00 Pause

16.15 Gjennomgang og presentasjon av et TID-refleksjonsmøte

17.00 Dagen avsluttes

20.00 Felles middag

Med forbehold om endringer.

Dag 2

08.15 Velkommen – oppsummering fra dag 1

08.30 TID-administratorrollen

09.15 Pause

09.30 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)

10.30 Pause

10.45 TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

11.30 Lunsj

12.30 Forts.: TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

13.45 Pause

14.00 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver

15.30 Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer.

Dag 1

08.30 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)

09.00 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning

09.45 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens

10.30 Pause

10.45 Personsentrert omsorg i praksis

11.20 Pause

11.30 Kognitiv terapi – en introduksjon

12.30 Pause

12.40 Opplæring i TID-modellen – opplæringsfilm

13.00 Lunsj

13.45 Opplæring i TID-modellen

14.45 Pause

15.00 Opplæring i TID-modellen

16.00 Pause

16.15 Gjennomgang og presentasjon av et TID-refleksjonsmøte

17.00 Dagen avsluttes

20.00 Felles middag

Med forbehold om endringer.

Dag 2

08.15 Velkommen – oppsummering fra dag 1

08.30 TID-administratorrollen

09.15 Pause

09.30 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)

10.30 Pause

10.45 TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

11.30 Lunsj

12.30 Forts.: TID-refleksjonsmøtet, praktisk øvelse og gjennomføring

13.45 Pause

14.00 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver

15.30 Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer.

Om kurset

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. 

TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier. Det vil si at TID er en evidensbasert modell. Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. 

Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualer og TID-filmen: 

Finn TID-manualer og se TID-filmen (tidmodell.no)

Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver.

Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Pris

Pris er 3 750 kroner (inkludert kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te) for kurset 5.-6. juni. Pris for kurset 30.-31. oktober er 3 950 kroner.

Ved deltakelse på fellesmiddagen dag 1 blir det et tillegg på 550 kroner. 

Overnatting

Bestilles og dekkes av kursdeltaker. Vi anbefaler å bestille rom i god tid. 

Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi. Allmennmedisin godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning, for leger.

Alders- og sykehjemsmedisin godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs, for leger.

Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs. 

Oppfølging i etterkant

Krav til sertifisering

Deltakerne skal i etterkant levere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte.

Deltakerne får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer 6 og 12 måneder etter kurset.

Kursledelsen tar kontakt i etterkant for oppfølging, og er tilgjengelig for spørsmål.

Mer informasjon

Les mer om TID-modellen (tidmodell.no)

Kontakt

Andre datoer

 1. Passert
  5.
  juni
  2024
  2 dager
  TID kursholderkurs