Luftveisanalyser

Finn siste tall for analyserte luftveisprøver ved laboratoriene i Sykehuset Innlandet.

Grafisk framstilling og tabellframstilling av analyserte luftveisprøver per uke

Sjøkart
Antall analyser med påvist virus over 3 uker.
Analyserte luftveisprøver uke 7, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 8 2,5 315
B. parapertussis 0 0,0 314
B. pertussis 4 1,3 314
C. pneumonia 9 2,9 315
hMPV 26 8,3 315
Influensa 55 11,7 470
Korona 16 3,4 471
M. pneumoniae​ 7 2,2 315
Parainfluensa 7 2,2 314
Rhinovirus 15 4,8 315
RSV 37 11,9 311

Analyserte luftveisprøver uke 6, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 4 1,4 290
B. parapertussis 0 0,0 287
B. pertussis 2 0,7 287
C. pneumonia 4 1,4 289
hMPV 15 5,2 289
Influensa 56 12,1 464
Korona 15 3,2 464
M. pneumoniae​ 10 3,5 289
Parainfluensa 9 3,1 289
Rhinovirus 21 7,3 289
RSV 43 14,2 303

Analyserte luftveisprøver uke 5, 2024
Analyse Påviste Prosentan​del​ Antall analyserte
Adenovirus 8 2,3 344
B. parapertussis 0 0,0 344
B. pertussis 5 1,5 344
C. pneumonia 9 2,6 343
hMPV 23 6,7 344
Influensa 59 12,1 486
Korona 22 4,5 488
M. pneumoniae​ 7 2,0 343
Parainfluensa 8 2,3 344
Rhinovirus 16 4,7 344
RSV 47 13,7 342

Grafisk framstilling per analysetype

Antall analyser med påvist adenovirus over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist adenovirus over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 1
 • Uke 1, 2024: 2
 • Uke 2, 2024: 4
 • Uke 3, 2024: 3
 • Uke 4, 2024: 1
 • Uke 5, 2024: 8
 • Uke 6, 2024: 4
 • Uke 7, 2024: 8

Antall analyser med påvist B. parapertussis over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Bordetella parapertussis over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 0
 • Uke 1, 2024: 0
 • Uke 2, 2024: 0
 • Uke 3, 2024: 0
 • Uke 4, 2024: 1
 • Uke 5, 2024: 0
 • Uke 6, 2024: 0
 • Uke 7, 2024: 0

Antall analyser med påvist B. pertussis over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Bordetella pertussis (kikhoste) over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 2
 • Uke 1, 2024: 2
 • Uke 2, 2024: 0
 • Uke 3, 2024: 1
 • Uke 4, 2024: 7
 • Uke 5, 2024: 5
 • Uke 6, 2024: 2
 • Uke 7, 2024: 4

Antall analyser med påvist C. pneumoniae over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Chlamydia pneumoniae over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 3
 • Uke 1, 2024: 4
 • Uke 2, 2024: 5
 • Uke 3, 2024: 8
 • Uke 4, 2024: 11
 • Uke 5, 2024: 9
 • Uke 6, 2024: 4
 • Uke 7, 2024: 9

Antall analyser med påvist hMPV over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist humant metapneumo virus (hMPV) over 8 uker.

Ukentlig​ fordeling av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 5
 • Uke 1, 2024: 5
 • Uke 2, 2024: 10
 • Uke 3, 2024: 5
 • Uke 4, 2024: 7
 • Uke 5, 2024: 23
 • Uke 6, 2024: 14
 • Uke 7, 2024: 26

Antall analyser med påvist influensa over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist influensa over 8 uker.

Ukentlig​ fordeling av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 62
 • Uke 1, 2024: 47
 • Uke 2, 2024: 31
 • Uke 3, 2024: 51
 • Uke 4, 2024: 58
 • Uke 5, 2024: 59
 • Uke 6, 2024: 56
 • Uke 7, 2024: 55

Antall analyser med påvist korona over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist korona over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 88
 • Uke 1, 2024: 86
 • Uke 2, 2024: 51
 • Uke 3, 2024: 45
 • Uke 4, 2024: 29
 • Uke 5, 2024: 22
 • Uke 6, 2024: 15
 • Uke 7, 2024: 16

Antall analyser med påvist M. pneumoniae over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist Mycoplasma pneumoniae over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 2
 • Uke 1, 2024: 7
 • Uke 2, 2024: 6
 • Uke 3, 2024: 8
 • Uke 4, 2024: 8
 • Uke 5, 2024: 7
 • Uke 6, 2024: 10
 • Uke 7, 2024: 7

Antall analyser med påvist parainfluensa over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist parainfluensa over 8 uker.

Ukentlig fordel​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 5
 • Uke 1, 2024: 6
 • Uke 2, 2024: 13
 • Uke 3, 2024: 13
 • Uke 4, 2024: 8
 • Uke 5, 2024: 8
 • Uke 6, 2024: 9
 • Uke 7, 2024: 7

Antall analyser med påvist rhinovirus over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist rhinovirus over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 4
 • Uke 1, 2024: 20
 • Uke 2, 2024: 16
 • Uke 3, 2024: 13
 • Uke 4, 2024: 14
 • Uke 5, 2024: 16
 • Uke 6, 2024: 21
 • Uke 7, 2024: 15

Antall analyser med påvist RSV over de siste 8 ukene, linjediagram
Antall analyser med påvist respiratorisk syncytialt virus (RSV) over 8 uker.

Ukentlig fordel​​ing av påviste tilfeller

 • Uke 52, 2023: 19
 • Uke 1, 2024: 24
 • Uke 2, 2024: 33
 • Uke 3, 2024: 35
 • Uke 4, 2024: 47
 • Uke 5, 2024: 47
 • Uke 6, 2024: 43
 • Uke 7, 2024: 37
Sist oppdatert 19.02.2024