Resistensrapporter

Årlig blir det utarbeidet en resistensrapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier i Sykehuset Innlandet.

Sist oppdatert 28.02.2023