Øyeavdelingen

Pasienter med tunge øyelokk

Sykehuset Innlandet innfører en innstramming av indikasjon for vurdering og kirurgisk behandling av denne tilstanden.

Anthony DeLuca, konstituert avdelingsoverlege ved øyeavdelingen​
Publisert 13.09.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Tunge øyelokk er en tilstand som omfatter øyebrynsptose, øyelokksptose og øvre dermatochalase/blefarochalase. For en hensiktsmessig fordeling av ressurser samt vårt sørge-for-ansvar for behandlingskrevende øyesykdommer i vårt opptaksområde, innfører Sykehuset Innlandet en innstramming av indikasjon for vurdering og kirurgisk behandling av denne tilstanden.

Den skjerpete indikasjonen har hjemmel i Helsedirektoratets prioriteringsveileder for øyesykommer. Det er pasienter med øyelokksforhold som «i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt» som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

For å standardisere denne definisjonen er det ønskelig at det påvises betydningsfull innskrenkning av synsfelt ved henvisningstidspunkt. Standardisert dataperimetri (datastyrt synsfeltundersøkelse) med testing av de sentrale 30 gradene av synsfeltene er den foretrukne testemetoden. Undersøkelsen kan gjennomføres hos øyelege eller optiker dersom klinisk forhold og/eller undersøkelse med synsfelt med Donders metode gir mistanke at vilkårene er oppfylt. 

Veiledende frist for innkalling til preoperativ vurdering og undersøkelse ved vår avdeling (avhengig til en viss grad av individuelle forhold) forblir 52 uker. Ventetid til kirurgisk behandling kan forventes lengre enn det. Henvisninger angående pasienter som ikke oppfyller ovennevnte krav vil fremover bli avvist grunnet manglende medisinsk indikasjon.