Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som arbeider for bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Våre praksiskonsulenter arbeider for bedre samhandling ​v​ed å

  • fremme bruk og kvalitet i elektroniske henvisninger og epikriser.
  • bidra i utvikling av annen elektronisk samhandling.
  • bidra til at fastleger og øvrig samarbeidende helsepersonell kjenner og bruker sykehusets tjenester til pasientenes beste.
  • delta i arbeid med helhetlige pasientforløp med fokus på god arbeids- og ansvarsdeling innen medisinsk behandling.
  • bidra i Helsefellesskap Innlandet.
  • lage møteplasser for fastleger og leger på sykehus.

Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger

Det er etablert anbefalinger for å beskrive en hensiktsmessig modell for arbeids- og ansvarsfordeling mellom leger i og utenfor sykehus. Pasientens beste skal være førende for samarbeidet. Anbefalingene er dynamiske og revideres jevnlig.

Samarbeid mellom fastleger og sykehusleger, anbefalinger (PDF, Kvalitetsportalen)
Pasient med bånd på overarmen, illustrasjonsfoto

Samhandlingsleger

Kristine Gaarder

Leder i praksiskonsulentordningen, samhandlingslege ved SI Elverum, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Helsetorget legesenter

krisgaa@gmail.com 62 43 36 50 / 984 33 597

Helsetorget legesenter
Amfi-senteret 
2408 Elverum

Karoline Walberg Olstad

Samhandlingslege ved SI Hamar og fastlege ved Disen legesenter

karoline.walberg.olstad@gmail.com 62 52 01 00 / 988 75 617

Disen legesenter
Vangsveien 121
2318 Hamar

Inge Marshall Trangsrud

Samhandlingslege ved divisjon Psykisk helsevern og DPS Elverum-Hamar, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Innlandet legesenter

ingemt@hotmail.com 62 55 54 00 / 950 28 827

Innlandet legesenter
Torggata 71
2317 Hamar

Barbara Inauen-Willer

Samhandlingslege ved SI Tynset og DPS Tynset, spesialist i allmennmedisin, kommuneoverlege og fastlege ved Folldal legekontor

barbara.inauen@folldal.kommune.no 62 49 11 00 / 408 31 617

Folldal legekontor
Wilhelms veg 15
2580 Folldal

Thea Andersson Haug

Samhandlingslege ved SI Gjøvik og DPS Gjøvik, fastlege i allmennmedisin og daglig leder ved Skreia legesenter

tandersson231@gmail.com

Skreia legesenter
Stasjonsvegen 15
2848 Skreia

​Mari Hveem Rostad

Samhandlingslege i Sykehuset Innlandet, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Storhamar legesenter

mari.rostad@gmail.com​​​ 971 44 728

Storhamar​ legesenter 
Måsåbekkvegen 2
2316 Hamar 

Sist oppdatert 29.02.2024