Avvikler CT kalsiumscore av hjertet

CT kalsiumscore av hjertet tilbys ikke lenger ved nukleærmedisin på sykehuset i Elverum.

Ann-Cecilie Aasen, konstituert overlege nukleærmedisin, Sykehuset Innlandet Elverum / Samhandlingslege Kristine Gaarder
Publisert 30.04.2024

I noen år har det vært tilbudt CT kalsiumscore av hjertet ved nukleærmedisin på sykehuset i Elverum, utført på SPECT/CT.

Undersøkelsen gir ikke lenger like bra diagnostisk kvalitet som CT kalsiumscore av hjertet utført på ordinære CT-maskiner ved vanlige radiologiske avdelinger og private røntgeninstitutt, og vil derfor ikke videreføres.

Ved behov for denne undersøkelsen, er det et mulig å henvise til avdeling for bildediagnostikk på sykehuset i Hamar eller til private røntgeninstitutt.