Helse Sør-Øst styrker samvalg i foretakene: Orientering og muligheter for fastleger

Mange pasienter ønsker mer samvalg og involvering enn det de opplever i dag. Som fastlege kan du gjøre en forskjell. Øk din egen kompetanse, opplys om samvalgsverktøy og bruk gjerne tilgjengelig materiell.

Publisert 10.04.2024

I tråd med nasjonale føringer er det ønskelig med fokus på samvalg også i forholdet mellom pasient og fastlege. Fire typer ressurser er aktuelle for fastlegene: 

1) Styrk din egen kompetanse om samvalg gjennom fritt tilgjengelig e-læring

2) Anbefal samvalgsverktøy

Samvalgsverktøy er digitale verktøy tilgjengelige via Helsenorge som hjelper pasienten med å forberede seg til legekonsultasjoner som gjelder viktige valg.

Verktøyene formidler blant annet kunnskap om fordeler og ulemper ved de ulike behandlingsmulighetene for ulike problemstillinger.

Eksempler på samvalgsverktøy som kan være til hjelp for fastleger er:

Finn verktøy for flere diagnoser (helsenorge.no)

Beslutningsveileder

En generisk beslutningsguide kan benyttes i alle beslutninger av helsemessig eller sosial karakter hvor det finnes flere alternativer. Veilederen kan brukes i dialogen mellom pasient/pårørende og helsepersonell som sammen skriver ned:

  • Hvilken beslutning står de ovenfor
  • Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle
  • Hvilke fordeler, ulemper eller risiko innebærer alternativene

Helsepersonell støtter deretter pasienten med å veie fordeler og ulemper opp mot hverandre.

Last ned beslutningsveilederen (PDF, decisionaid.ohri.ca)

3) Fritt tilgjengelig informasjonsmateriell for pasienter

4) Samarbeid med NEL 

Etter oppfordring fra regionalt nettverk for Samhandlingslege ledere, har Helse Sør-Øst inngått samarbeid med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Dette skal bidra til å synliggjøre samvalg og samvalgsverktøy i NEL.