Henvisning av pasienter til Hematologi

Fra 1. januar 2024 er det hematologiske fagmiljøet i divisjon Gjøvik-Lillehammer samorganisert.

Aud Thoresen, seksjonsoverlege Hematologi, divisjon Gjøvik-Lillehammer
Publisert 09.02.2024

Det skal fortsatt være hematologisk utredning og behandling ved sykehuset på Lillehammer, men pasienter vil i større grad også måtte behandles ved sykehuset på Gjøvik.

Det er ønskelig at fastleger ved henvisning av pasient informerer om dette.