Prioritering for poliklinisk time

Det er for tiden lang ventetid på poliklinisk time ved flere avdelinger i Sykehuset Innlandet. Mange pasienter tar kontakt med sykehuset med ønske om å få raskere time.

Mari Hveem Rostad, samhandlingslege (tidligere praksiskonsulent)
Publisert 08.03.2024

Alle henvisninger blir gjennomgått av spesialist og gitt en behandlingsfrist etter prioriteringsveileder. Time blir satt opp ved første mulighet.

Dersom pasientens tilstand blir forverret eller vesentlig endret i ventetiden, kan fastlege/henvisende lege sende en ny henvisning med nye opplysninger for å få en ny prioritering av hastegrad. Tilleggsopplysninger av betydning kan sendes som dialogmelding.

Dersom vilkårene over ikke er oppfylt, ber vi om forståelse for at timer ikke kan fremskyndes.