Rutiner for bruk av skadepoliklinikk ortopedi på Gjøvik

Kirurgi Gjøvik opplever regelmessig å få feilhenvist pasienter til skadepoliklinikken. Vi ber om at henvisere følger rutiner for riktig bruk av tilbudet. 

Inger Opheim, avdelingsoverlege ortopedi og kirurgi Gjøvik / Samhandlingslege Thea Andersson Haug
Publisert 23.04.2024

Følgende gjelder for håndtering av pasienter med skader og spørsmål om skader som er under 48 timer gamle:

  • Ved åpenbare brudd og feilstillinger kan pasienten komme direkte til skadepoliklinikken. Kommer pasienten utenbys fra, er det fint om han/hun henvises til røntgen først for å spare tid. 
  • Pasienter med eldre skader skal vanligvis håndteres av fastlege.
  • Ved behov kan pasienten henvises til elektiv poliklinikk med anmerkning om at man ønsker rask time.
  • Fastlege eller legevakt kan også ringe sekundærvakt ved kirurgisk avdeling for konferering, eller benytte kollegatelefonlisten og ringe ortoped eller gastrokirurg på dagtid.
  • Dersom en pasient henvises til røntgen med funn av brudd som må behandles akutt, vil pasienten bli henvist videre til skadepoliklinikken. 

Generelt gjelder at et hvert tilfelle må vurderes med skjønn. Er du i tvil, ber vi om at du tar kontakt med sekundærvakt ved ortopedi på telefon 901 76 773.