Arkiv

SI'ste nytt 2021

Oversikt over alle SIste nytt fra 2021.

Stetoskop, illustrasjonsbilde

​​

 

 

Av avdelingssjef Anja Døssland Holstad​ og leder for praksiskonsulentene Karin Frydenberg

Informasjon om endring i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative og bærer RhD-positivt foster – om hvor profylaksen i uke 28 skal settes.

Bakgrunn
I Norge er omtrent 15 prosent av alle gravide RhD-negative. Ca. 60 prosent av disse bærer RhD-positivt foster, og kan potensielt utvikle antistoffer mot barnets blodlegemer. Disse antistoffene kan passere morkaken, og utløse livstruende hemolytisk sykdom hos fosteret. Profylakse mot denne såkalte alloimmuniseringen gis i uke 28 og ved fødsel, og begge har til nå vært gitt i spesialisthelsetjenesten.

Fra 1.10.21 skal den første gis i kommunehelsetjenesten.

Blodprøve for å bestemme ABO/RhD-typing (samt antistoffscreening) tas i dag av den gravide ved første svangerskapskontroll. Fosterets blodtype tas hos RhD- negative mødre i uke 24 (NIPT (Non Invasive Prenatal Test)). D​e mødrene som er RhD-negative og hvor NIPT viser at de bærer et RHD-positivt foster, gis profylakse i hhv uke 28 og ved fødsel for å forebygge alloimmunisering.

Laboratoriet har til inntil nå meldt barnets RhD type direkte til gyn.pol. (via kopi av svar), som har innkalt den gravide og satt injeksjonen. De skal i september fortsatt sende kopi av svar til gyn. pol., men fra 1. oktober 2021 skal de kun sende svar til fastlegen (den som har tatt prøvene uke 24).

 Gjennomføring

  • Blodprøver tas av den gravide som vanlig.
  • Laboratoriet sender svar til rekvirent om kvinnens RhD-type (påminner evt. kontrollprøver som skal tas uke 24). (Prøven til Foster RhD (FRhD) kan tas senere, men ikke før uke 22)
  • Hos RhD-negative sørger rekvirenten (fastlege/jordmor) for nye blodprøver i uke 24 (2x 6 ml EDTA)
  • Laboratoriet sender svar til rekvirent om fosterets RhD-type
  • Ved Rh-positivt foster bestilles preparat hos Folkehelseinstituttet og anti-D gis i uke 28. Sykehuset Innlandet har brukt Rhophlac i.m. til alle aktuelle i uke 28.
  • Legekontor og helsestasjoner kan bestille RhD-immuniseringsprofylakse elektronisk i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Nettadressen er «vaksinebestilling.fhi.no».
  • Vi foreslår å bestille når man får positivt svar på blodprøven tatt i uke 24.
  • Det blir ingen kostnader for legekontor eller gravid
  • Det skal brukes takst 217 e

Det er viktig at ingen gravide «glemmes» og vi foreslår en overgangsordning slik:

Gravide som får stilt indikasjon (dato for svar på blodprøve) før 1. oktober 2021, får tilbud om profylakse på sykehuset, i samsvar med dagens rutine.

Gravide som får stilt indikasjonen (dato for svar på blodprøve) etter 1. oktober 2021, får tilbud om profylakse i kommunen (fastlege eller jordmor), i forbindelse med svangerskapskontrollen i uke 28.

Helsekortet for gravide har en rubrikk der man bør bekrefte at profylakse er gitt.

Ved spørsmål kan dere henvende dere til avdelingssjef Anja Døssland Holstad (Anja.Dossland.Holstad@sykehuset-innlandet.no) eller leder for praksiskonsulentene Karin Frydenberg (frydrein@gmail.com)​ ​​Sykehuset Innlandet importerer røntgen-MR bilder som er tatt eksternt. I forbindelse med henvisning av pasienter som har fått tatt bilder andre steder, er det viktig at bildene er på plass når pasienten møter til poliklinisk time eller innleggelse. Henvisende lege eller pasient bør sørge for at bildene blir oversendt, men det er ikke alltid dette har gått i orden. Det er derfor viktig at det står i henvisningen hvor bildene er tatt. Dette for å unngå ekstraarbeid for sekretærer og leger på sykehuset. 

Praksiskonsulentene​


Av avdelingsoverlege Trine Fleischer Eng

Bildediagnostikk – seksjon radiologi Hamar og endokrinkirurgisk seksjon på Hamar ønsker ikke at pasienten henvises fra fastlege direkte til FNAC av thyroidea på røntgenavdelingen. I disse tilfeller ønskes det at pasienten blir direkte henvist til endokrinkirurgisk poliklinikk for vurdering av om FNAC er indisert. Endokrinkirurg følger opp svaret i så tilfelle.

Hvis radiolog stiller indikasjon for FNAC under ultralydundersøkelsen, vil pasienten automatisk bli satt opp til time for dette uten at fastlege trenger å sende ny henvisning. Radiolog og endokrinkirurg følger opp svaret i så tilfelle.

Pasienter med indikasjon for kun ultralyd av hals og thyroidea kan som vanlig henvises til radiologisk seksjon fra fastlege.​


Fastleger kan kontakte onkolog på Stråleenheten direkte på vakttelefon 911 37 529. Onkologvakt er tilgjengelig på dagtid mandag til fredag. Dersom det ikke er spørsmål som gjelder strålebehandling, skal onkolog ved lokalsykehus kontaktes.

Praksiskonsulentene​

Retningslinjer, utarbeidet på OUS, for vurdering av når kreftpasienter som er under behandling bør ha vaksinen:

OUS' retningslinjer for vaksinering av hematologiske og onkologiske pasienter mot covid-19 (PDF)

Karin Frydenberg, praksiskonsulent​

 

Sist oppdatert 12.02.2024