Avslag på henvisning

Fra 1. oktober 2023 vil Sykehuset Innlandet sende svar på avviste henvisninger slik at disse mottas elektronisk i pasientjournalen hos henviser.

Kristine Gaarder, leder for samhandlingslegene i Innlandet
Publisert 26.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023

​I dag får pasienten brevet elektronisk, mens henviser får brevet i posten opptil 2-3 uker etter pasienten. Det kan skape frustrasjon og forvirring hvis pasienten ringer fastlege som ikke har fått svaret ennå. 

Avslagsbrevet sendes som en epikrise, da dette per i dag er den eneste muligheten for å kunne sende elektronisk. På sikt vil løsningen «Henvisning 2.0» kunne løse dette.