Bildediagnostikk Hamar

CT colografi

CT colografi er en undersøkelse, en «polyppografi», der hele hensikten er å finne polypper eller eventuelt små tumores. Stråledosen er ca 1,5 x en CT abdomen (slik det blir gjort nå).

Kristine Gaarder, praksiskonsulent
Publisert 16.08.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​På grunn av taggingen er det ikke en god undersøkelse for å vurdere tarmvegg/inflammasjon osv. Avdelingen får en del henvisninger med spørsmål om inflammatorisk tarm. Disse henvisningene avvises og pasienten bør henvises til coloskopi.

Hos pasienter under 75 år beskriver vi polypper over 6 mm.
Pasienter over 75 år får et lettere tømningsregime, dvs uten CitraFleet. OUS har hos disse pasientene flyttet grensen for signifikant polypp til 9 mm. Vi gjør det samme nå fremover.
Pasienter under 75 år ser vi over før de drar i tilfelle behov for skopi. De over 75 år blir sett på senere og altså ikke sendt rett på skopi ved funn.

Oslo Universitetssykehus gjør en vurdering av pasientene som henvises til CT colon i forhold til fragility score der pasienter med score 5 og 6 kjører protokollen som vi kaller pakke 2, dvs. den med lettere tømningsregime, og de med score 7 - 9 kjører ordinær CT abdomen/bekken. Dvs. at i praksis vil alle pasienter som er inneliggende på sykehjem sannsynligvis være i gruppen som skal ha ordinær CT abdomen og ikke CT colografi. Dette er for å spare de skrøpeligste pasientene for belastningen med CT colografi og disse pasientene skulle også ha mindre nytte av polyppdeteksjon. 

Denne vurderingen bør imidlertid tas FØR de henvises til CT, og ikke når de ligger på CT-bordet ferdig tømt. Tømmingen koster penger for pasienten og kan være belastende. Siden vi ikke vet noe mer om pasienten enn det som er skrevet i henvisningen, må vi i utgangspunktet basere oss på alder når vi velger tømmingsregime 1 eller 2 vs CT abdomen. 

Dette betyr at vi trenger informasjon om pasientens generelle helsetilstand/funksjonsnivå i henvisningen slik at vi bedre kan ta stilling til hvilken undersøkelse som skal gjøres – og hvordan.

Henvisninger:

De eldste/skrøpeligste skal ha CT abdomen. Hvilken konsekvens får det om en eldre pasient har tre små polypper i colon? Eller en liten tumor? Hva slags kirurgi er aktuelt for denne pasienten? 

Vi får mange henvisninger på eldre mennesker med blødende hemoroider, endret avføringsmønster, plager med obstipasjon i flere år eller spm om divertikulitt. Er det polyppdeteksjon som er mest relevant her? Hvilken utredning er godt nok?

CT colografi på pasienter med divertikulitt øker perforasjonsfaren og skal ikke gjøres. 

De yngste skal skoperes. Dette både med tanke på unødig strålebelastning og at man på skopi med eventuelle funn kan fjerne polypper eller biopsere i samme seanse. 

Unntaket er om man utifra klinikken tenker at det uansett trengs en CT abdomen for avklaring av andre ting og det ikke er mistanke om IBD. 

Alle med reell klinisk mistanke om malignitet kan henvises til CT colografi. Da får vi nesten alltid gjort full staging med en gang, ofte også med karmapping. 

Brita Eline Halleraker​, CT-ansvarlig radiolog, Sykehuset Innlandet Hamar