Ortopedisk avdeling Gjøvik

Diabetes fotpoliklinikk

Tverrfaglig diabetes fotpoliklinikk på Gjøvik er fra høsten utvidet med fotterapeut. Poliklinikken vil ha tilbud to dager per uke for pasienter som henvises fra kommuner i Sykehuset Innlandet Gjøvik sitt opptaksområde.

Thea Andersson, samhandlingslege
Publisert 26.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023

​​​Tverrfaglig diabetes fotpoliklinikk ved Sykehuset Innlandet Gjøvik 

Diabetiske fotsår og amputasjoner er forbundet med økt dødelighet. Helsedirektorat har valgt reduksjon av underekstremitetsamputasjoner som en av kvalitetsindikatorene for bedret diabetesbehandling. Studier viser at antall underekstremitetsamputasjoner reduseres når et tverrfaglige diabetesfotsår- team er tilgjengelig. 

I regi av kirurgisk avdeling ble det startet en tverrfaglig poliklinikk med ortoped, ortopedingeniør, sårsykepleier og endokrinolog som faste medlemmer av teamet vinteren 2023. Nytt fra høsten 2023 er at det har blitt med fotterapeut i teamet. Marit Bjørnå har tatt over som ortoped i teamet etter Ola Saatvedt.

Fotpoliklinikken tar imot pasienter fra førstelinjetjenesten i kommuner i SI Gjøvik's opptaksområde. Videre tilbys en helhetsvurdering av pasienter som allerede er under behandling ved sårpoliklinikken og diabetespoliklinikken. 

​Henvisning til oss

Henvisningene rettes til ortopedisk poliklinikk Gjøvik. Marit Bjørnå vurderer alle henvisningene. Henvisningen bør inneholde:

  • detaljene rundt såret
  • når/hvordan det debuterte
  • gjennomført behandling
  • diabetes status
  • karstatus i underekstremitet
  • eventuelle tiltak satt i gang for avlastning

Alle pasientene vil få en bred tverrfaglig førstegangsvurdering. Behov for videre oppfølging vurderes individuelt. I tillegg til terapeutiske tiltak som for eksempel karkirurgi og orthose, vil forebyggende tiltak som riktig fottøy og diabetesregulering vektlegges. 

Tilbudet er nå to dager i måneden, hvorav en av dem med fullt team som beskrevet ovenfor og den andre dagen med alle fagpersoner utenom endokrinolog tilstede. 

Ved mistanke om alvorlig infeksjon, vil pasienter som tidligere få en rask vurdering ved sårpoliklinikken. Dersom det er mistanke om kritisk ischemi, må pasientene som tidligere henvises karkirurgisk poliklinikk etter vanlige retningslinjer og ikke vente på time hos oss. 

Vi håper dette tilbudet vil gi øket fokus på den diabetiske fot, slik at antallet amputasjoner i vårt inntaksområde reduseres og livskvaliteten for denne pasientgruppen bedres.​