FACT Gjøvik og Toten/Land

FACT Gjøvik og FACT Toten/Land er sammenslått fra 1. juni 2023.

Thea Andersson, praksiskonsulent
Publisert 22.08.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

FACT Gjøvik/Toten/Land består nå av kommunene: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Nordre Land inkludert NAV og DPS Gjøvik. Teamet er fortsatt i prosjekt fram til 1. juni 2024, med mål om da å gå over i ordinær drift.

Henvisningsrutiner og inntak fungerer som tidligere i et samarbeid mellom felles inntak i DPS Gjøvik og den enkelte kommune pasienten blir henvist fra.

Alle som tas inn i FACT, skal være vurdert med rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og må derfor henvises på vanlig måte.

Både kommunen og spesialisthelsetjenesten kan henvise pasienter som mottar tjenester i egen organisasjon til FACT - teamet. 

Henvisninger fra kommunen må komme via lege/fastlege eller kommunepsykolog.

Brukere som inkluderes i teamet får kommunalt vedtak om FACT oppfølging. Kommunale tjenester ut over de som ytes av teamet, ytes eventuelt etter særskilt vedtak.

Kontaktinformasjon FACT: Teamkoordinator mobil 911 09 130

Jorun Ødegård Bjerke, avdelingssjef DPS Gjøvik