Ortopedisk seksjon Gjøvik

Fysioterapipoliklinikk

Økt tilbud om vurdering og undersøkelse for pasienter med ortopediske lidelser hos fysioterapeut i kirurgisk poliklinikk fra 28. august.

Thea Andersson, praksiskonsulent Gjøvik
Publisert 16.08.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

​Ortopedisk seksjon vil ha økt tilbud om vurdering og undersøkelse hos fysioterapeut i kirurgisk poliklinikk til flere pasienter med ortopediske lidelser enn vi har pr i dag. 

Henvisning sendes på samme måte som i dag, og henvisningene vil som nå bli vurdert av ortoped. Ut i fra henvisningen vil ortoped ta stilling til om pasienten skal tilbys time hos ortoped eller hos fysioterapeut. Dette informeres det om i innkallingsbrevet til pasienten: ​
«Ortoped har vurdert henvisning og bildene dine, om med din tilstand mener vi det er best at du får en poliklinisk vurdering og undersøkelse hos fysioterapeut».

Målet med dette er å få gitt riktig tilbud til flere pasienter. Fysioterapeut og ortoped har tett samarbeid for å unngå forsinkelse i behandlingen dersom det oppfattes at pasienten skal ha time hos ortoped. 

Denne ordningen er etter modell fra sykehuset i Tromsø hvor de har veldig god erfaring med dette tilbudet.​