Tilbud til pasienter med diabetiske fotsår

Medisinsk poliklinikk på sykehuset i Hamar har tilbud om spesialisert vurdering og oppfølging av pasienter med diabetiske fotsår.

Kristine Gaarder, samhandlingslege / Espen Lund Johannessen, LIS endokrinologi
Publisert 07.12.2023
Sist oppdatert 24.01.2024

Vurdering og oppfølging skjer ved dedikert diabetessykepleier i samråd med endokrinolog/LIS. På månedlig basis er også ortoped og ortopediingeniør til stede.

Vi har for tiden god kapasitet og ønsker gjerne å få henvist flere diabetikere (uavhengig av type diabetes) med nye eller kroniske fotsår som ikke vil gro med enkle tiltak.

Takk for samarbeidet.