Melding om uønskede hendelser og klager fra samarbeidspartnere

Det skjer av og til uønskede hendelser når sykehuset og eksterne instanser samarbeider, knyttet til pasienter eller andre forhold. Det er viktig at de ansvarlige får vite hva som har skjedd, slik at vi unngår at flere opplever det samme.

Eksterne samarbeidspartnere kan benytte skjemaer på denne siden ved melding om uønskede hendelser knyttet til pasienter eller klage knyttet til andre forhold. 

Skjemaet fylles ut og sendes per post. Det er foreløpig ingen ordning for å motta skjemaet elektronisk.​

Melding om uø​​nsket hendelse

Skjemaet under benyttes ved melding om uønskede hendelser knyttet til pasient.

Klage

Skjemaet under benyttes ved klage fra eksterne samarbeidspartnere.

Sist oppdatert 24.04.2024