Hygienesykepleiere

Oversikt over hygienesykepleiere i Sykehuset Innlandet.

Arbeidssted: Sykehuset i Hamar

Arbeidssted: Sykehuset i Lillehammer

Arbeidssted: Sykehuset i Gjøvik

Arbeidssted: Sykehuset i Elverum​

Arbeidssted: Sykehuset på Tynset

Arbeidssted: Sykehuset i Gjøvik

Arbeidssted: Sykehuset i Gjøvik og kommuner i Innlandet med smittevernavtale

Ragnhild Fosnæs-Fjell

Hygienesykepleier

Ragnhild.Fosnaes-Fjell@sykehuset-innlandet.no 908 24 037

Arbeidssted: Sykehuset i Hamar / Sykehuset i Elverum 

Arbeidssted: Sykehuset i Lillehammer

Sist oppdatert 03.03.2023